Arbetsmiljöverket

Kunskap om riskerna viktig vid nyplantering av skog

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 10:48 CEST

Snart påbörjas återplanteringen av stora arealer stormdrabbad och avverkad skog. I stormområdet är oftast skogsplantorna besprutade med kemiska ämnen. Arbetsmiljöverket drar därför - tillsammans med Skogsstyrelsen, skogsägare och fack - igång en omfattande informationsinsats för att förbereda framför allt arbetsgivare om riskerna och det ansvar de har för arbetsmiljön.


Planteringssäsongen är kort och intensiv och kommer att sysselsätta många, även en stor andel unga och inhyrd arbetskraft från utlandet.─ Det krävs förkunskaper för att besprutning och hantering av behandlade skogsplantor ska kunna utföras säkert, framhåller Dag Björkqvist, inspektör vid Arbetsmiljöverkets distrikt i Växjö. Till de tidigare kända riskerna med röjning och elledningsarbete i de stormdrabbade områdena, läggs nu nya.Bekämpningsmedlen som används kan vid kontakt irritera hud och ögon och orsaka hudallergi. Arbetsgivaren är därför skyldig att upprätta hanterings- och skyddsinstruktioner. Arbetstagarna å sin sida är skyldiga att följa de detaljerade anvisningar, som alltid ska finnas innan arbetet påbörjas.Arbetsmiljöverket har samlat sina råd för Säkert arbete med behandlade skogsplantor och besprutning i en folder, som översatts till engelska, tyska, polska, lettiska, litauiska och estniska. Här finns dessutom uppgift om vilken typ av behörighetsutbildning som krävs för besprutningsarbete och under vilka villkor minderåriga tillåts arbeta med behandlade skogsplantor.─ Alla skogsägare, stora som små, ska se till att arbetstagarna har den utbildning, som de olika arbetsinsatserna kräver. Som arbetsgivare är de skyldiga att se till att det arbete som nu påbörjas i skogen riskbedöms och utförs säkert, säger Dag Björkqvist. Vi hoppas att vår lättfattliga information och våra checklistor ska komma till flitig användning.Jordbruksverket kräver att de som hanterar bekämpningsmedel i samband med skogsplantering skaffar sig behörighetsutbildning. Sådana utbildningar arrangeras av Skogsstyrelsen på många orter i landet.Läs mer på www.av.se Information finns även på Skogsstyrelsens och Jordbruksverkets webbplatser: www.skogsstyrelsen.se respektive www.sjv.seKontaktpersoner vid Arbetsmiljöverket:

Dag Björkqvist, arbetsmiljöinspektör, tel 070-568 95 22

Maria Dalin-Cronholm, sakkunnig/bekämpningsmedel, tel 073-991 35 03Catarina Edgar
Pressekr/Arbetsmiljöverket
730 99 99; 070-210 79 99