Studieförbundet Vuxenskolan

Kunskap viktigare än tvångsomflyttning

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 11:16 CEST

- Att investera i kunskap och kompetensutveckling är viktigare för integrationen än att tvångsomflytta människor som moderaterna och socialdemokraterna föreslagit i veckan. Det sa Studieförbundets Vuxenskolans förbundschef Anders Gradin när han besökte SV i Örebro.

- Sverige behöver ett nytt Kunskapslyft. Investera det statliga budgetöverskottet i att höja kunskap och kompetens. Det vore en konkret åtgärd för att förbättra integrationen och minska utanförskapet. Politiker på alla nivåer här i Örebro kan göra en insats genom att se till att arbeta in detta krav i det regionala tillväxtprogrammet som nu diskuteras. Politiska företrädare för regionen tillsammans med folkbildningen bör omgående sätta sig ner och diskutera ett regionalt Kunskapslyft, sa Anders Gradin.

- Folkbildningen var en av hörnpelarna i det Kunskapslyft som genomfördes för tio år sedan. Många gavs då chansen att vidareutbilda sig och höja sin kompetens. Det har haft stor betydelse för de senaste årens ekonomiska framgångar. Människor utvecklades och Sverige blev starkare.

- Nu är vi på väg in i en lågkonjunktur samtidigt som budgetöverskottet är historiskt stort. Då måste man bygga för framtiden. Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell hävdar att regeringens insatser kommer att öka kommunernas och landstingens ekonomiska utrymme med omkring 24 miljarder kronor under tre år. Använd de resurser som kommer Örebro län till del för att investera i kunskap och kompetens, uppmanade Anders Gradin.

- Men det finns också ett nationellt ansvar. Utbildningsminister Jan Björklund och integrationsminister Nyamko Sabuni borde omgående se till att regeringen tar initiativ till ett nationellt Kunskapslyft. Tyngdpunkten i det skall ligga på att ta till vara den kunskap som finns hos våra nya svenskar och bygga entreprenörskunnande. Det är mer framåtsyftande om man vill nå ökad integration än de förslag om att tvångsomflytta människor som presenterats i debatten de senaste veckorna från socialdemokratiskt och moderat håll, konstaterade Anders Gradin.

- Från Studieförbundet Vuxenskolans och den samlade folkbildningens sida är vi beredda att medverka till att genomföra ett Kunskapslyft. Nu ligger bollen hos politikerna. Se till att spela den, avslutade Anders Gradin.

För mer information kontakta

Anders Gradin, förbundschef SV, 070 - 855 30 70

Anders Öhberg, presschef, 070 - 626 38 88