Svenska Petroleuminstitutet (SPI)

Kunskapen om låginblandning av etanol i bensin är hög

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 11:53 CET

En WEB-fråga på SPI: s hemsida visar att kunskapen om låginblandning av etanol i bensin är hög. Frågan som har legat på SPI: s nya hemsida under oktober månad, visar att 78 % av de som svarade, vet att 95-oktanig bensin innehåller 5 % etanol.

Under oktober månad lät SPI genomföra en undersökning via en webbfråga på hemsidan. Frågan som löd: ”ingår det etanol i 95-oktanig bensin?” hade tre svarsalternativ, ja, nej samt vet ej.

Resultatet från undersökningen visar att kunskapen bland besökarna på SPI:s hemsida är hög. 78 % svarar ja, 18 % svarar nej och 4 % svarar att de inte vet.

Idag blandas det in 5 % etanol i 95-oktanig bensin. Låginblandning av förnybara drivmedel i fossila är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att öka användningen av förnybara drivmedel och minska utsläppen av koldioxid. Låginblandning av 5 % etanol i bensin minskar koldioxidutsläppen med ca 0,5 miljoner ton fossilt kol per år. SPI och branschen förordar ökad låginblandning av förnybara drivmedel.

SPI:s VD Ulf Svahn säger ” De viktigaste skälen för låginblandning av förnybara drivmedel i fossila är att det sänker koldioxidutsläppen i den befintliga fordonsflottan utan att det krävs nya investeringar eller ny infrastruktur.”

Besök SPI:s hemsida på www.spi.se

Ulf Svahn, VD SPI Svenska Petroleum Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef, Svenska Petroleum Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spi.se

 

Svenska Petroleuminstitutet (SPI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPI. Läs mer på www.spi.se