Justitiedepartementet

Kunskapen om mäns våld mot kvinnor ska öka

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 12:44 CEST

Kunskapen om mäns våld mot kvinnor, sexuellt våld och andra sexuella övergrepp ska öka. Därför ger regeringen i dag Brottsoffermyndigheten i uppdrag att fördela 42 miljoner kronor till forskning, metodutveckling och andra insatser.

- Uppdraget är ett led i regeringens arbete att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer liksom prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Syftet är också att skydda och stödja dem som drabbas, säger justitieminister Beatrice Ask.

Genom de insatser som tidigare har genomförts på regeringens initiativ för att bekämpa mäns våld mot kvinnor har grunden lagts till ett långsiktigt och omfattande utvecklingsarbete på området.

- Men behovet av ökad kunskap är stort och den forskningssatsning som inleddes under föregående mandatperiod ska därför fortsätta. Detta uppdrag är en viktig del i regeringens fortsatta satsning för att bekämpa alla former av mäns våld mot kvinnor, säger jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni.

I uppdraget, som löper under perioden 2011-2014, ingår att följa upp de projekt som beviljades särskilda forskningsmedel under den förra mandatperioden samt redovisa och sprida resultaten från dessa projekt.