Socialdepartementet

Kunskaper kartläggs om flickor med psykiska störningar

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 11:29 CET

Regeringen har idag beslutat att uppdra åt Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU) att i samråd med Socialstyrelsen analysera
och kartlägga kunskaperna om flickor med vissa psykiska störningar,
särskilt avseende ADHD.

Studien skall omfatta en forskningsöversikt, såväl nationell som
internationell, identifikation av kunskapsluckor samt beskriva vilka
metoder som finns för att bättre kunna upptäcka flickor med sådana
störningar.

Redovisningen skall överlämnas till Socialdepartementet senast den
15 december 2004.

- Att synliggöra flickor med psykiska störningar är en förutsättning
för att i tid kunna vidta åtgärder och erbjuda dem rätt stöd, säger
barn- och familjeminister Berit Andnor.

Kristina Folkesson
Polititiskt sakkunnig
08-405 13 80
070-573 31 15

Catharina Bäck
Departementssekreterare
08-405 34 75