Destination Vemdalen AB

Kunskapsdriven destinationsutveckling

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2011 14:08 CET

Hur samhället lyckas organisera kunskapsutveckling och forskning är en erkänd utmaning för myndigheter, politiker, företag och andra på global ända ner till lokal nivå.

En populär modell för att beskriva samspelet mellan de tre nyckelaktörerna politik/samhälle, forskning  och näringsliv är den så kallade Triple Helix-modellen. Modellen förklarar framgång som ett aktivt deltagande och samspel mellan regionala aktörer inom forskning, politik och näringsliv. Enkelt uttryckt kan de som organiserar utvecklingsarbete enligt modellen öka chanserna till höjd innovationsförmåga och större avkastning på insatserna.

Destination Vemdalen har sedan bolagsbildningen den 1 december 2009 varit ett gott exempel på samverkan mellan näringsliv och offentliga aktörer genom ett sjuttiotal företag samt Härjedalens och Bergs kommuner.

- Genom att anlita en ordförande från akademin, dessutom specialiserad på turism och destinationsutveckling tycker vi att vi har en bra uppställning för en fortsatt positiv och kunskapsdriven destinationsutveckling, säger Andreas Edholm VD på Destination Vemdalen AB.

- Att bygga utveckling på ny och befintlig kunskap är en kritisk framgångsfaktor, menar Robert Pettersson turismforskare vid Etour och sedan sommaren 2011 ordförande i bolagsstyrelsen.

- I den hårdnande konkurrensen om besökare och resurser lyckas de bäst som kan kombinera praktiska och teoretiska kunskaper, och Vemdalen är på rätt väg avslutar Pettersson.

För mer information
Andreas Edholm, VD Destination Vemdalen AB. Tel. 0730-448 100
Robert Pettersson, styrelseordförande, Destination Vemdalen AB. Tel. 0702-75 70 47

Fakta Vemdalen
Destination Vemdalen AB bildades 1 december 2009 och har idag 75 delägare, alla med intresse i destinationen. Avståndet till Stockholm är 48 mil och Destination Vemdalen är mest känd som en stark skidort med 33 liftar och 54 nedfarter. Sommartid besöker turister Vemdalen framförallt för naturupplevelser och aktiviteter så som ridning, vandring, fiske och golf.

Destination Vemdalen AB, Vemdalsskalet Nya Landsvägen 40, 840 92 Vemdalen

Facebook: vemdalen alla årstider  Web: www.vemdalen.se