Paper Province

Kunskapsinjektion i småföretag – så överbryggar vi gapet mot akademin!

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2012 10:55 CET

Under den nationella klusterkonferensen, 23-24 februari, presenterade Linda Blomqvist Lindström och Magnus Persson The Paper Province innovationsstödjande arbete riktat mot småföretag. Titeln på seminariet var ”Kunskapsinjektion i småföretag – så överbryggar vi gapet mot akademin!” och under trekvart fick församlingen flera konkreta exempel på hur arbetet går till. Seminariet avslutades med att åhörarna fick delta i en mindre workshop. Frågeställningen som diskuterades handlade om hur en klusterorganisation kan uppnå långsiktighet i arbetet med att stötta småföretag kring innovationsfrågor.

”Mycket handlar om att sitta ner över en kopp kaffe och samtala. Vid första mötet får företagaren berätta om sina idéer för att vi ska få en bild av hur vi kan hjälpa till. Utifrån behov bjuder vi in till fler möten med personer från universitetet och företag för att skissa på en lämplig projektplan. Här kommer vår roll att samordna samverkan in genom att kunna koppla samman projektet med rätt kompetens” säger Magnus Person, verksamhetsledare för Energy Square som är en del av The Paper Province.

The Paper Province samverkar med de andra aktörerna inom det regionala innovationssystemet såsom Almi, Inova, Universitetet och Länsstyrelsen. Detta för att på bästa sätt hjälpa små- och medelstora företag att utveckla sina idéer, nya lösningar och problemställningar. 2011 fördjupades samarbetet med Fakulteten för teknik- och naturvetenskap vid Karlstads universitet. Genom en unik finansieringsmodell som sträcker sig till och med 2013 är de nu en aktiv samverkanspart till The Paper Province. Universitetet kan hjälpa till med beräkningar, göra mindre tester för verifiering eller bara vara ett bollplank för att stödja småföretagen i sitt innovationsarbete. I de fall frågeställningen lämpar sig för ett examensarbete hjälper de till med att skriva en attraktiv uppgiftsbeskrivning som lockar studenter till de mindre företagen.

Nu uppmanar The Paper Province fler företag att dra nytta av denna möjlighet genom att ta kontakt med dem.

”Vi ser gärna att ännu fler tar kontakt med oss istället för att gå och fundera själva på en idé eller ett problem. Lösningen kanske finns närmare än man tror” säger Linda Blomqvist Lindström, projektledare på The Paper Province.

För mer information om vad The Paper Province kan göra för dig, ring Linda Blomqvist Lindström på 054-240468 eller Magnus Persson på 054-240465.

The Paper Province arbete med innovations- och utvecklingsstöd är en del i projektet TPP Framtidsfabriken ”Innovativa processer” som stöds av Tillväxtverkets regionala strukturfondsprogram. Övriga finansiärer är Karlstad universitet, Region Värmland samt Forshaga- Grums- Hammarö och Karlstad kommun.