Hushållningssällskapet

Kunskapsintensivt på Borgeby Fältdagar

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2013 09:15 CEST

Växtskydd är årets tema på den populära lantbruksmässan i fält. Förhoppningen är att lantbrukare, rådgivare, forskare och andra som är intresserade ska träffas för att utbyta kunskap och erfarenheter kring växtskyddsfrågor inom de agrara näringarna.

– Anledningen till att vi har valt det här temat är att det är mycket på gång inom växtskyddsområdet, förklarar Karin Håkansson, mässansvarig för Borgeby Fältdagar. För att klara de nya kommande kraven behövs ökad kunskap om man vill få bra resultat även i fortsättningen. Vi hoppas att så många som möjligt ser chansen och tar del av den stora kunskapsbanken som finns samlad på mässan.

Experter och praktiska lösningar

Ett kunskapstält och tematorg kommer att finnas i närheten av Stortältet inne på mässområdet. Här finns det allra mesta som har med årets tema att göra och har växtskyddsfrågor som gemensam nämnare. Fokus blir på praktiska lösningar för lantbrukare. Experter och representanter från företag som KEMI, Svenskt växtskydd, SLU, Jordbruksverket och LRF är på plats. Diskutera och lär dig mer om integrerat växtskydd, förebyggande åtgärder och biologisk bekämpning, sprutteknik och förslag på hur vi kan undvika resistensbildning. Annat som kommer att tas upp är alternativ teknik inom ogräsbekämpning, arbetsmiljön vid hantering av växtskyddsmedel och vattenskyddsområden. En kunskapsstation visar vad funktionstester av sprutor innebär, ett aktuellt ämne för alla lantbrukare från och med 2016.

Fler programpunkter

  • Utställningar om IPM, växtskyddsstrategier, övervakningar och prognoser
  • ”Negativ-resistens-station” om olika organismers minskade känslighet mot herbicider, fungicider och insekticider
  • Längre och tuffare bana för växtskyddssprutorna i maskindemonstrationerna
  • Prova på att fylla en spruta utan att spilla - och se om du lyckas
  • Odlingsdemo om grödors konkurrenskraft mot ogräs genom olika utsädesmängder och såtider
  • Miniseminarier på 15 minuter, mycket kunskap på kort tid
  • Paneldebatt inom temat ”en spaning på framtidens växtskydd”
  • Specialanpassade guidningar på tema växtskydd

Vi har redan passerat fjolårets toppnotering på fler än 300 utställare. En sak är säker. Det kommer att bli två kunskapsintensiva mässdagar. Välkommen den 26-27 juni!

Borgeby Fältdagar i Skåne

2-dagars mässa i fält. 26 - 27 juni 2013. Den naturliga mötesplatsen för professionella lantbrukare i norra Europa. Nya demoodlingar och nya maskinkoncept gör att mässan hela tiden fortsätter att utvecklas. Huvudarrangör är HIR Malmöhus, ett expansivt konsultföretag inom lantbruk och trädgård. Medarrangörer är Hushållningssällskapet Malmöhus och Kristianstad, Lantmännen, Väderstad, Yara samt Färs och Frosta Sparbank.

Läs mer på www.borgebyfaltdagar.se och www.facebook.com/borgebyfaltdagar