Moderaterna

Kunskapsmålen viktigare än processen

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 16:59 CEST

- Det är dags att rensa upp i regeringens skolpolitiska måldjungel. Processen, och målen för hur skolan arbetar, har av regeringen gjorts viktigare än resultaten skolan når. På samma sätt har skolans huvudmannaskap blivit en fråga regeringen överordnat allt. Det säger Sten Tolgfors, moderaternas utbildningspolitiske talesman, med anledning av Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan.

- Det är ett grundskott mot socialdemokraternas skolpolitiska smörgåsbord, där allt anses vara lika viktigt, när till och med Skolverket nu talar om målträngseln i skolan. Skolpolitiken måste läggas om och skolans roll renodlas till kunskapsförmedling.

- "Skolverket ser med oro på resultatutvecklingen i grundskolan". Att läsförståelsen har så svåra brister är oerhört allvarligt. Vi riskerar få en generation av språklösa elever, särskilt pojkar. Utan läsförståelse kan ingen annan inlärning heller fungera. Skolan måste klara att eleverna når kunskapsmålen. Nås inte kunskapsmålen är resten irrelevant.

- Nu tvingas Skolverket konstatera att utvecklingen i den svenska skolan gått åt fel håll. Resultaten av arbetet mot mobbning och för elevers trygghet och respekt är oacceptabelt svaga. Kunskaperna i matematik och kemi är på fall och läsförståelsen brister.

-De bristande resultaten är en logisk konsekvens av en skolpolitik som fokuserat på allt annat än vad eleverna lär sig och hur skolan klarar kunskapsförmedlingen.