Lise & Co AB

Kunskapsöverföring, dags för 400 000 chefer fram till 2020

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 16:51 CEST

Sverige har sedan länge fokuserat på människan i företaget / samhället och många företag har därför en stor andel personkapital. Det är en god väg att gå men borde kombineras med ett strukturkapital också, för att behålla kunskapen i företaget när en person upphör med sin anställning. Risken att inte göra detta är att personens kunskap går förlorad och måste förvärvas på nytt.

Varje företag borde tänka tanken "Vad händer om min/mina nyckelpersoner inte kommer imorgon"

Att skaffa sig ett strukturkapital är inte svårt, bara ovant. Att skapa en strukturerad rutin som är enkel att genomföra och ständigt hålla vid liv tar inte mycket tid.

Vad är mycket tid: Tänk inte så, tänk istället att om jag inte tar tillvara på kunskapen, så kostar det företaget troligen minst 500 000, ibland mycket mera.

Vi försöker att vara noga med vem vi rekryterar, är det inte dags att börja med att vara noga med tillvaratagandet av kunskap. Vi anställer någon vi tror på, som vi satsar pengar på, ska inte den kunskapen som den personen tillskaffar sig sparas?

Vill du veta mera, ta kontakt med oss: http:lise.se

Aktuella öppna utbildningar i vår: SäljKommunikationen, Certifieringsutbildning i Extended DISC analysverktyg. Eller välj vår företagsanpassade Intern Kommunikation. Vi är licensierade på Extended DISC och Ensize analys och  DISC verktyg.