KunskapsPorten AB

KunskapsPorten AB har träffat ett nytt hyresavtal med Högskolan Kristianstad

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 09:00 CET

PRESSMEDDELANDE

 

 

Göteborg den 9 december 2009

 

 

 

 

KunskapsPorten AB har träffat ett nytt hyresavtal med Högskolan Kristianstad

 

Avtalet är på 10 år och omfattar ca 700 kvm. Lokalerna kommer att användas av programområdet Datateknik.

 

Norra Station är ett kunskaps- och teknikcentrum belägget mitt i Hässleholm, totalt omfattande ca

12 000 kvm. På Norra Station blandas akademisk verksamhet med företag och myndigheter. KunskapsPorten äger Norra Station sedan 1 april 2008.

 

-   ”Högskolan i Kristianstad har expanderat sin verksamhet i Hässleholm och både längden på avtalet och inriktningen utbildningen stärker Norra Stations position som en stark mötesplats för den kompetensuppbyggnad, med närhet alla delar av den dynamiska Skåne-regionen”, säger VD Joakim Ollén i en kommentar.

-    ”Med det stora intresse som finns för etableringar på Norra Station finns förutsättningar för att gå vidare med kommande etapper, med slutmålet att fördubbla nuvarande yta.”

 

 

För mer information, kontakta Joakim Ollén, tel 0703 – 542407

 

 

 

 

 

 

 

KunskapsPorten – en presentation

KunskapsPorten AB är ett nytt fastighetsbolag med inriktning på att bygga, äga och förvalta profilfastigheter. Med profilfastigheter menar vi hus med en särskild profil som arenor, kulturhus, badhus eller fastigheter med tydlig verksamhetsprofil som teknikparker, utbildnings- och forskningsfastigheter och äldreboenden. I våra fastigheter möts tydliga kundbehov med kreativitet i en långsiktig fastighetsutveckling.

 

KunskapsPorten ingår i Selingruppen som i övrigt bland annat består av ES Fastigheter, Skandrenting och det noterade bolaget Balder.