KunskapsPorten AB

KunskapsPorten AB säljer Hässleholmsporten

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 16:38 CEST

PRESSMEDDELANDE

Hässleholm 2012-10-10

KunskapsPorten AB säljer Hässleholmsporten

KunskapsPorten och Hässleholms kommun har träffat en preliminär uppgörelse om att kommunen skall förvärva det unika trygghetsboendet Hässleholmsporten, efter att projektet är färdigt vid årsskiftet.

KunskapsPorten behåller, för försäljning, de sex exklusiva ägarlägenheterna på de två översta våningarna. Den första är redan såld.

Köpeskillingen som Hässleholmsbyggen skall erlägga för trygghetsboendet blir 171,5 mkr.

Trygghetsboendet ”Hässleholmsporten” vid Grönängsplan har uppförts av KunskapsPorten i samverkan med kommunen för att möta behovet av väl anpassade och trygga bostäder med god service för äldre. Det 15 våningar höga huset omnämns i tidskriften Arkitektur (6/2012) som ett intressant exempel på hur bostadsbyggandet kan hitta fram till en större mångfald: ”Projektet tillhandahåller en boendetyp som efterfrågas av allt fler. Arkitekterna, byggherren och kommunen undersökte vad som är viktigt för framtidens äldre, och skrev ett omfattande program, som förmodligen kommer att kopieras över landet.”

- I KunskapsPorten är vi mycket stolta över Hässleholmsporten. Det är ett läckert hus med attraktiva bostäder och en unik service till hyresgästerna i trygghetsboendet. Vi har sett fram emot att äga och utveckla denna fastighet, men vill samtidigt bidra till en lösning som ger möjlighet till lägre hyresnivåer och kommunalekonomiska vinster. Hässleholmsporten kommer härigenom att än snabbare framstå som den framsynta satsning som kommunen och KunskapsPorten ville åstadkomma när tanken på trygghetsboende lanserades, säger Joakim Ollén, vd KunskapsPorten.

Kommunens intresse för ett förvärv grundar sig på de mycket låga upplåningskostnader man har, vilket medför att hyran kan sänkas markant samtidigt som kommunen gör en god affär för skattebetalarna.

- Att en bred politisk enighet står bakom önskan att förvärva Hässleholmsporten borgar för ett fortsatt mycket gott samarbete mellan KunskapsPorten och Hässleholm men också med andra kommuner i Skåne och annorstädes.

- Vi får nu möjligheter och resurser att göra satsningar på såväl andra trygghetsboenden som fastigheter inom vårt kunskapskoncept. Vår pågående utbyggnad av Norra Station i Hässleholm är ett av flera exempel på dessa expansionsplaner, avslutar Joakim Ollén.

Kommunen skall fatta beslut om att ge ägardirektiv till det kommunala bostadsbolaget Hässleholmsbyggen att förvärva fastigheten med en nettoinvestering på 161,5 mkr, i den summan ingår ett statsbidrag på 10 Mkr som kommer kommunen till del. Köpeskillingen till KunskapsPorten blir 171,5 Mkr.

För mer information:

Joakim Ollén, tel. 0703 54 24 07

KunskapsPorten

KunskapsPorten AB är ett fastighetsbolag med inriktning på att bygga, äga och förvalta profilfastigheter. Med profilfastigheter menar vi hus med en särskild profil som arenor, kulturhus, badhus eller fastigheter med tydlig verksamhetsprofil som teknikparker, utbildnings- och forskningsfastigheter och äldreboenden. I våra fastigheter möts tydliga kundbehov med kreativitet i en långsiktig fastighetsutveckling. KunskapsPorten ingår i Selingruppen som i övrigt bland annat består av ES Fastigheter, Skandrenting och det noterade bolaget Balder.