KunskapsPorten AB

KunskapsPorten hyr ut till Bombardier

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2012 16:58 CET

PRESSMEDDELANDE

Malmö 2012-12-13


KunskapsPorten hyr ut till Bombardier


Bombardier blir ankarhyresgäst i den nya etappen 3 i KunskapsPortens kunskapsby i
Hässleholm. Det världsomspännande företaget hyr ca 1800 kvm genom ett 10-årskontrakt.

”Att skapa ett ledande kunskapskluster i Skånes bästa kommunikationskluster är vår
ambition med Norra Station”, säger Joakim Ollén, KunskapsPortens VD.

”Ett långsiktigt engagemang med Bombardier är ett viktigt tillskott i den ambitionen. Bombardiers breda kompetens och tydliga koppling till bl.a. tågbranschen, hand i handske med Hässleholms profil, är inte bara en stark hyresgäst utan en viktig partner i utvecklandet av vårt kunskapskluster.


Etapp 3 av Norra Station började byggas i höstas och kommer att omfatta två byggnadskroppar med kontors- och utbildningslokaler. Mellan husen ligger ett glastorn som förbinder husen och ger stark profil till etappen, med bästa skyltläge mot Centralstationen och kulturhuset.Etapp3 omfattar
också ett
underjordiskt parkeringsgarage. Totalt är ytan ca 5 500 kvm.

Etapp3 kommer att miljöcertifieras. Planerad inflyttning är årsskiftet 2013/2014.

Norra Station är mötesplatsen för utbildning, forskning och företagande i centrala Hässleholm.
Området ligger i direkt anslutning till järnvägsstation/resecentrum och karaktäriseras av långa, magasinslika byggnader. 
Här finns utbildningslokaler, företagshotell, studentbostäder, kontor, butiker, café, restaurang mm.


För mer information:

Joakim Ollén, tel. 0703 54 24 07


KunskapsPorten AB är ett fastighetsbolag med inriktning på att bygga, äga och förvalta
profilfastigheter. Med profilfastigheter menar vi hus med en särskild profil som arenor, kulturhus, badhus eller fastigheter med tydlig verksamhetsprofil som teknikparker, utbildnings- och forskningsfastigheter och äldreboenden. I våra fastigheter möts tydliga kundbehov med kreativitet i en långsiktig fastighetsutveckling.

KunskapsPorten ingår i Selingruppen som i övrigt bland annat består av det börsnoterade fastighetsbolaget Balder.