KunskapsPorten AB

KunskapsPorten och Hässleholm satsar på seniorboende

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 16:00 CEST

PRESSMEDDELANDE

Hässleholm den 29 september 2008

KunskapsPorten och Hässleholm satsar på seniorboende

KunskapsPorten AB satsar nu också på seniorboende. Med Hässleholms kommun har man skrivit en avsiktsförklaring som innebär att en ny form för äldreboende skall utvecklas. Samtidigt tar KunskapsPorten över fastighetsägandet och driften av ett par befintliga äldreboenden i Hässleholm. Avsiktsförklaringen skall behandlas i kommunstyrelsen den 1 oktober.

Hässleholm har identifierat ett behov av att skapa fler flexibla bostäder för äldre. KunskapsPorten, sedan tidigare engagerat i Hässleholm, satsar nu på att utveckla nya former för äldreboende med god service och attraktiva miljöer för äldre invånare. Behovet av att skapa bostäder med en kombination av hög servicekomfort och med möjligheter till aktiviteter och attraktiva omgivningar blir allt större.

Konceptutvecklingen kommer att genomföras i samarbete mellan kommun, med omsorgsförvaltningen, och KunskapsPorten.

Den första nya anläggning som nu planeras, kommer att inrymma ett 70-tal lägenheter och därtill serviceutrymmen för kommunens personal. Vidare kommer det att finnas gemensamma utrymmen med sådana aktiviteter som kan nyttjas av de boende som så önskar.

För att bredda KunskapsPortens engagemang inom äldreomsorgen kommer två befintliga anläggningar att förvärvas, Kaptensgården och Ekegården. Båda dessa anläggningar kommer att hyras av kommunen och drivas vidare på samma sätt som idag.

För KunskapsPorten AB innebär affären i första etappen en investering på ca 70 Mkr i befintliga fastigheter och därtill nyinvesteringar i storleksordningen 70-80 Mkr.

- Attraktivt och välfungerande äldreboende ligger helt i linje med KunskapsPortens ambition att skapa profilfastigheter, där vi engagerar oss i verksamheten och innehållet i våra fastigheter, säger Joakim Ollén, VD KunskapsPorten AB.

- Vi tror på Hässleholm och för oss är det glädjande och helt naturligt att fördjupa samarbete med kommunen.

- Den konceptutveckling vi nu skall driva tillsammans med Hässleholm kan bli av intresse också för andra kommuner, avslutar Joakim Ollén.

______________

KunskapsPorten är ett fastighetsbolag i Selin-gruppen med inriktning på profilfastigheter, såsom badhus och idrottsarenor liksom teknikcentra och kontorshus med dominerande och tydliga hyresgäster.

För mer information, kontakta Joakim Ollén, mobilnummer 0703 - 542407.

För kontakt med kommunen kontakta kommunalrådet Bo-Anders Thornberg eller Lars Olsson.