KunskapsPorten AB

KunskapsPorten tar över Sportcenter i Hörby

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 09:30 CEST

Hörby Kommun och KunskapsPorten AB har skrivit en avsiktsförklaring om övertagande och drift av det Sportcenter som för närvarande byggs i Hörby. Avsiktsförklaringen har behandlats i kommunstyrelsen arbetsutskott och skall den 15 september upp i kommunstyrelsen och sedan behandlas i kommunfullmäktige.

KunskapsPorten tar över ägandet och ansvaret för driften av anläggningen när den är färdig.

Hörby kommun uppför för närvarande ett Sportcenter, innehållande badhus ,bowling och gym. Entreprenaden utförs av byggfirman NE Persson och beräknas vara färdigställd till hösten 2009. Redan omkring årsskiftet 2008/2009 beräknas gym och bowlinghall kunna tas i bruk.

Hörby kommun och KunskapsPorten har skrivit en avsiktsförklaring om att utveckla samarbetet främst vad avser det nya Sportcentret men också vad gäller vissa förvaltningsfastigheter. Avsiktsförklaringen innebär att KunskapsPorten tar över ägandet och ansvaret för den operativa driften när Sportcentret är färdigställt.

För KunskapsPorten AB innebär detta en investering på drygt 100 Mkr.

- Att investera i ett attraktivt Sportcenter i Hörby, mitt i Skåne, känns som en bra satsning för både KunskapsPorten och Hörby, säger Joakim Ollén, VD KunskapsPorten AB.

- Vi kommer inte bara att äga och förvalta fastigheten utan även driva anläggningen.

- Denna investering är helt i linje med KunskapsPortens inriktning på profilfastigheter, avslutar Joakim Ollén.

______________

KunskapsPorten är ett fastighetsbolag i Selin-gruppen med inriktning på profilfastigheter, såsom badhus och idrottsarenor liksom teknikcentra och kontorshus med dominerande och tydliga hyresgäster. I Skåne har KunskapsPorten investerat i Kunskapscentrat Norra Station I Hässleholm.

För mer information, kontakta Joakim Ollén, mobilnummer 0703 - 542407.

För kontakt med kommunen kontakta kommunalrådet Lars Ahlkvist eller kommunchef Arne Bertilsson.