Kunskapsskolan

Kunskapsskolan höjer lärarlönerna utöver avtalet

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 14:18 CEST

Kunskapsskolan har beslutat att ge lärarna en löneökning om 4,3 procent för tvåårsperioden 2010-2011 istället för läraravtalets 3,8 procent.

Läraravtalet för fristående skolor som träffades förra året mellan de två lärarfacken och Almega innebar en sammanlagd löneökning på totalt 3,8 procent fördelat på 1,5 procent för 2010 och 2,3 procent för 2011. Kunskapsskolan valde att ge 2,0 procent i löneökning år 2010 och har nu beslutat att lägga årets löneökning på 2,3 procent, vilket sammantaget ger 0,5 procentenheter mer än kollektivavtalet och 0,8 procentenheter mer än avtalet för de kommunalt anställda lärarna.

- Lärarlönerna ligger generellt sett på en alldeles för låg nivå. Därför är det viktigt att markera mot det genom att betala mer, säger Per Ledin, VD för Kunskapsskolan.

- Kommunernas skolpengsnivå sätter taket för hur högt vi kan gå, men det är viktigt att göra läraryrket mer attraktivt och särskilt viktigt att öka lönespridningen, säger Per Ledin. Duktiga lärare är avgörande för Kunskapsskolans framgång.

Kunskapsskolan omfattas av det centrala kollektivavtalet för fristående skolor inom bl a grund- och gymnasieskola som gäller mellan Almega tjänsteföretagen å ena sidan och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd, Kommunal och SKTF å andra sidan som avser löner och allmänna anställningsvillkor.

- Jag hoppas att landets kommunpolitiker höjer skolpengen med minst 3,5% 2012 för att vi och andra skolor ska kunna göra en rejäl satsning på lärarlönerna nästa år.

Kunskapsskolan, där även Kunskapsgymnasiet ingår, har grundskolor för skolår 6-9 och gymnasier med studieförberedande program. Skolorna följer den nationella läroplanen, deltar i nationella prov och följer det nationella betygssystemet. Utbildningen är öppen för alla, har en allmän inriktning och är helt avgiftsfri. Skolornas viktigaste kännetecken är arbetssättet med en personligt utformad utbildning mot tydliga mål.

Kunskapsskolan startade de första skolorna 2000 och har idag 24 grundskolor och åtta gymnasier, 800 medarbetare och 10 000 elever - fler elever per årskurs i grundskolan än i Sveriges femte största kommun. Huvudägare är grundaren Peje Emilsson med familj och Investor.