Kunskapsskolan

Kunskapsskolans elever möter ledare för näringsliv och politik

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2012 14:10 CEST

Kontakten mellan skola och samhälle måste bli mycket bättre. Elevernas kunskaper breddas och fördjupas när de får lyssna på och diskutera med företrädare för olika delar av samhället. Under 2012 bjuds därför föreläsare från näringsliv och politik in till Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet för att ge eleverna inspiration inför framtiden.

För Kunskapsskolan har det alltid varit viktigt med nära kontakt mellan skola och det omgivande samhället. Vi går nu vidare med denna ambition och startar ett besöksprogram som är tänkt att återkomma årligen. Målsättningen är att elever vid alla våra skolor under 2012 ska få tillfälle till unika och spännande möten med företrädare för politik och näringsliv som kan berika elevernas utbildning.

- Vi ska se till att möten skapas mellan elever och företrädare för viktiga delar av samhället på våra skolor, säger Mikaela Valtersson, vice VD Kunskapsskolan.

Det är av stort värde även för ledande personer inom politik och näringsliv att möta framtidens ledare. Jacob Wallenberg besökte idag Kunskapsgymnasiet Globen där han mötte ett 60-tal elever som går ekonomiprogrammet.

- Det är viktigt för mig att hålla mig uppdaterad kring vad unga människor idag tycker, vilka krav de ställer. Det har förändrats en hel del sedan jag var ung. Det här ger mig också en möjlighet att kunna förmedla en bild av näringslivet till ungdomarna så att de vet mer om den verklighet de kommer att möta inom några år. Kanske kan jag också inspirera någon i deras karriärval, säger Jacob Wallenberg.

Under 2012 har vi glädjen att till våra skolor hälsa välkommen talare som Jacob Wallenberg, Annie Lööf, Mona Sahlin, Camilla Ljunggren, Signhild Agnegård Hansen, Gustav Fridolin, Klas Eklund, Ivan Daza, Markus Uvell, Anna Kinberg Batra, Veronica Palm och Maria Rankka.

Kunskapsskolan, där Kunskapsgymnasiet ingår, har grundskolor för skolår 6-9 och gymnasier med studieförberedande program. Skolorna följer den nationella läroplanen, deltar i nationella prov och följer det nationella betygssystemet. Utbildningen är öppen för alla, har en allmän inriktning och är helt avgiftsfri. Skolornas viktigaste kännetecken är arbetssättet med en personligt utformad utbildning mot tydliga mål.

Kunskapsskolan startade de första skolorna 2000 och har idag 25 grundskolor och åtta gymnasier, 900 medarbetare och 10 000 elever - fler elever per årskurs i grundskolan än i Sveriges femte största kommun. Huvudägare är grundaren Peje Emilsson med familj och Investor.