Tipper.se

Kupongindex - Hur svårt är veckans stryktips

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 09:24 CET

www.tippastryktips.se har lanserat "Kupongindex" och ett antal andra indikatorer som snabbt och enkelt ger en bedömning av svårighetsgraden på veckans stryktipskupong. Detta är mycket värdefullt när man ska bedöma på vilket sätt man ska tippa och vilken insats man ska gå in med.

Kupongindex fungerar som en säkerhets-/riskvärdering av veckans stryktips, där ett lågt index pekar på låg säkerhet och hög risk, medan ett högre värde innebär högre säkerhet och lägre risk.

Kupongindex hittar du under fliken "Systemguide" på www.tippastryktips.se/tippastryktips och genom att bläddra bakåt (den gröna vänster-pilen) kan du se Kupongindex för tidigare veckors stryktips och bilda dig en uppfattning om hur Kupongindex fungerar och hur du kan ta hjälp av indexet.

I tillägg till Kupongindex ges också flera andra intressanta indikatorer på svårigheterna på veckans stryktips:

Medelvärde
Visar den genomsnittliga säkerhetsrankingen av grundtipset för matcherna på kupongen

Normerat medelvärde
Visar den genomsnittliga säkerhetsrankingen av grundtipset för matcherna på kupongen där den säkraste och osäkraste matchentagits bort

Median
Visar säkerheten för grundtipset i matchen som är sjua i säkerhetsrankingen (den "mellersta" matchen enligt rankingen)

Medel 6 osäkraste
Visar den genomsnittliga säkerhetsrankingen av grundtipset för de 6 osäkraste matcherna på kupongen

Medel 6 säkraste
Visar den genomsnittliga säkerhetsrankingen av grundtipset för de 6 säkraste matcherna på kupongen

-----------------------------------------------

www.tippastryktips.se - Den enklaste vägen till 13 rätt!