RedTech

Kurs i rengöring av komponenters ytor

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 09:33 CET

Kursen vänder sig till produktionschefer, produktionstekniker, konstruktörer, operatörer, kvalitetsansvariga samt miljöansvariga som vill bättra på sina kunskaper inom komponent rengöring.

Onsdagen den 23 mars 2011 i Solna

Arrangör RedTech

Kursens mål är att ge deltagarna en klar bild av vad som går att åstadkomma med de beskrivna teknikerna. Erfarenheter från andra företag beskrivs. Vad är tillräckligt rent? Specificerad renhet gällande komponenters ytor enligt noga angivna krav blir allt vanligare. Hur uppnås denna renhet på det mest kostnadseffektiva sättet? Är ultraljud ett alternativ? Hur effektiv kan spolning vara? När används vakuum? Egenskaper och erfarenheter från olika utrustningar presenteras. 

Moderna vattenbaserade tvättmedel tillsammans med anpassad utrustning klarar de flesta föroreningar inom tillverkning och underhåll. Hur väljs rätt tvättmedel? Genomgång av miljöaspekter och märkningar. Hur effektiva är vattenbaserade rostskyddsmedel? Med deemulgatorer kan olja enkelt tas ur tvättmedelsbad vilket visas i praktiken. Även koncentrationsbestämning av tvättmedel genom titrering visas i praktiken.

Rening av tvättvätskor och sköljvatten kan ske på många satt. Vi redogör för de olika huvudprinciperna.

Lösningsmedel, lut och andra frätande vätskor har tidigare varit standard vid färgborttagning. Företag med hög miljöprofil har därför inte kunnat hantera detta själva utan färgborttagningen har skett hos yttre aktörer. I dag finns vätskor som kan föras in till de mest miljö krävande företagen. Dessa moderna vätskor är effektiva tillsammans med mekanisk verkan från spolning och ultraljud.

Analysmetoder presenteras för kvarvarande partiklar, organiska ämnen och salter på rengjorda komponenter.

Anmälan senast 18 mars 2011 till RedTech. Tel. 08-590 344 60, e-post: info@redtech.se

Välkommen!

RedTech