Hjälpmedelsinstitutet

Kursen ”Höjd livskvalitet genom stödjande teknik i boendet” hålls i Skene 20 mars!

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 13:12 CET

Kursen anordnas av Hjälpmedelsinstitutet och vänder sig till personal i kommuner, landsting och de kommunala bostadsföretagen. Samma kväll anordnar vi ett informationsmöte för personer i handikapporganisationer, pensionärsorganisationer samt anhörigvårdare för att berätta om hjälpmedel för ett självständigt boende för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Representanter från medier är välkomna!

Tid: 8.30- 16.00 och 18.00-19.30
Plats: Kunskapens Hus, Olsagårdssalen, Varbergsvägen 6, Skene

Teknikutvecklingen är oerhört snabb vilket innebär att nya hjälpmedel i form av produkter och tjänster kommer ut på marknaden i rask följd. För att delge Hjälpmedelsinstitutets kunskaper inom området erbjuder vi lokala kurser om teknikstöd i boendet för personer med kognitiva nedsättningar.

Under våren planerar vi tre kurser, 20 mars i Skene i Marks kommun, 24 april i Eslöv och 8 maj i Umeå. Kurserna anordnas i samarbete med organisationen Sveriges Kommuner och Landsting samt SABO – de allmännyttiga bostadsföretagens organisation. Vi eftersträvar ett nära samarbete med kommunen och landstinget där kursen anordnas.

Boende är ett av Hjälpmedelsinstitutets tre prioriterade områden. De övriga är äldre med funktionshinder samt kognitiva funktionshinder.

Mer information om våra prioriterade områden finns på www.hi.se/prio

För mer information kontakta:
Catarina Brun, projektledare, tfn 08-620 18 42.
Claes Tjäder, avdelningschef, tfn 08-620 18 40, mobil 070-248 78 91