Hjälpmedelsinstitutet

Kursen "Ny teknik stöder personer med demens" hålls i Linköping 7-8 februari!

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 09:04 CET

I Hjälpmedelsinstitutets pågående utvecklingsprojekt om Teknik och demens har ny kunskap utvecklats och prövats. På kursen, som anordnas av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) och Hjälpmedelsinstitutet (HI), kommer erfarenheter och resultat från projektet att presenteras. Syftet är att öka kunskapen om teknikstöd och hjälpmedel och hur dessa kan underlätta i vardagen och öka individens självständighet och trygghet.

Representanter från medier är välkomna!


7 februari -07 kl. 18.00–20.00
Målgrupp: Personer med demens och närstående

8 februari -07 kl. 09.00–16.30
Målgrupp: Leg. arbetsterapeuter som i sitt arbete möter personer med demenssjukdom och deras närstående

Plats: Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping

Teknik och demens-projektet är 3-årigt och drivs i samarbete mellan Hjälpmedelsinstitutet, Alzheimerföreningen i Sverige och Demensförbundet. Projektet stöds med medel ur Allmänna arvsfonden och avslutas våren 2007.

Ytterligare information finns på Hjälpmedelsinstitutets webbplats www.hi.se/teknikochdemens


Kontakt:
Hjälpmedelsinstitutet
Ingela Månsson
Tfn 08-620 18 17
ingela.mansson@hi.se


Hjälpmedelsinstitutet (HI) är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.
HI arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets verksamhet omfattar:
- provning och upphandling av hjälpmedel
- forskning och utveckling
- utredningsverksamhet
- utbildning och kompetensutveckling
- internationell verksamhet
- information

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och Landsting.