Bilproffs.se

Kurser för 450 lärare stärker branschen

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 12:06 CET

Motorbranschens yrkesnämnder erbjuder årligen utbildning och studieresor till bl.a. Tyskland, England och Holland för lärare inom fordons- och transportprogrammet. Under 2015 genomgick drygt 450 yrkeslärare Motorbranschens yrkesnämnders olika kurser, seminarier och studieresor.

- Vi arbetar med kvalitetsfrågor för att förbättra och höja fordons- och transportprogrammet. En insats är att erbjuda fortutbildning för lärare genom kurser, seminarier och relevanta studieresor, säger Anette Norinder, branschutvecklare på Motorbranschens yrkesnämnder.

Yrkeslärarkurserna inom fordonsteknik ges chansen till vidareutbildning och tillgång till ny teknik. De uppskattade internationella studiebesöken ger insyn i hur andra skolor och företag arbetar. De är en källa till inspiration och motivation som lärarna kan dela med sig av då de kommer hem till sina egna elever och skolor med nya intryck och nya färdigheter.

- Motorbranschen har ett mycket stort rekryteringsbehov men fordons- och transportprogrammet har tyvärr på senare tid tappat elever. Vi tror att en stärkt utbildningskvalitet bidrar till att höja programmets attraktivitet, säger Anette Norinder.

Ta del av kursutbudet på Bilproffs.se

Mer information/kontaktpersoner:
Anette Norinder, 0730-44 71 43 eller anette.norinder@transportforetagen.se

Motorbranschens Yrkesnämnd, MYN, och Lackerarnas Yrkesnämnd, LYN har arbetsmarknadens parters,  Motorbranschens Arbetsgivareförbund och IF Metall respektive Svenska Målareförbundets, uppdrag att arbeta med kompetensförsörjningen inom motorbranschen. Bilproffs.se är varumärket för MYN och LYN.