Studentlitteratur

Kurslitteraturprisets hederspris till modern bok om avtalsrätt

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2017 09:36 CEST

Rättspraxis och doktrin spelar idag en viktig roll när det gäller att anpassa avtalsrätten till moderna förhållanden. Genom att den på ett begripligt och överskådligt sätt fångar vad som numera gäller i svensk avtalsrätt belönas boken Avtal med Kurslitteraturprisets hederspris 2017. 

– Avtalsrätt är ett mycket centralt och praktiskt viktigt rättsområde. Det är därför angeläget att den kurslitteratur som används på universitet och högskolor speglar den utveckling som sker, säger bokens författare Rolf Dotevall.

Kurslitteraturpriset är Sveriges främsta utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Alla som har en bokidé för den svenska universitets- och högskolemarknaden kan tävla. I år går ett av hedersprisen och 50 000 kronor till den kommande boken Avtal, med följande motivering från juryn:

”För en modern lärobok på ett område där traditionens makt är stor. I Rolf Dotevalls Avtal ges en gedigen, saklig och initierad redogörelse för den svenska avtalsrätten, samtidigt som författaren med lätt hand väver in utblickar mot engelsk, fransk och tysk rätt. En stringent och engagerad framställning ger studenten både bred och djup kunskap om ett av civilrättens mest centrala områden.”

Bakom boken står Rolf Dotevall, jur. dr och professor i handelsrätt vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Avtalsrätt är ett centralt rättsområde som under senare år blivit allt mer omfattande och komplicerat. Till stor del beror denna utveckling på den starkt ökande internationalisering som skett av vårt samhällsliv och utvecklingen på det digitala området.

Syftet med boken Avtal är att ge kunskap om detta rättsområde och spegla den utveckling som skett. Ett annat syfte är att med utgångspunkt i den svenska avtalsrätten ge läsaren vissa insikter i utländsk avtalsrätt och då särskilt engelsk, fransk och tysk rätt. Boken vänder sig till såväl studenter som praktiker.


Om Kurslitteraturpriset

Kurslitteraturpriset delas årligen ut av Studentlitteratur och syftar till att inspirera forskare och lärare att skapa nytänkande och pedagogisk kurslitteratur för universitet och högskola.

Traditionsenligt har även ett förstapris utsetts, Modern industriell ekonomi av Mats Engwall, Anna Jerbrant, Bo Karlson och Per Storm samt ytterligare ett hederspris, Omvårdnad & äldre av Kerstin Blomqvist, Anna-Karin Edberg, Marie Ernsth Bravell samt Helle Wijk. Samtliga pris delas under högtidliga former ut i Stockholm den 14 september. Prissumman, en kvarts miljon kronor, fördelas med 150 000 kronor till förstapriset och 50 000 kronor vardera till de två hederspriserna.

Vill du veta mer om Kurslitteraturpriset och läsa motiveringarna i sin helhet?
Se www.studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset


För ytterligare kommentarer kontakta:
Magnus Pettersson Roos, vice VD Studentlitteratur och jurymedlem
Tel: 046-31 21 50
E-post: magnus.pettersson.roos@studentlitteratur.se

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 317 miljoner kronor och har drygt 120 anställda.