Statistiska centralbyrån, SCB

Kust, stränder och öar 2012: Sveriges strandlängd motsvarar 10½ varv runt jordklotet

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 11:16 CEST

SCB har beräknat den totala strandlängden för fastlandskust, sjöar, öar samt vattendrag i Sverige 2012. Det finns knappt 424 000 km kust och stränder i Sverige.

Norrbottens län har längst sträcka, Gotland den kortaste. Jokkmokk är den kommun som har längst strandlinje, 21 100 km.

424 000 km kust och stränder
Den sammanlagda längden på fastlandskusten, sjöar, öar samt vattendrag i Sverige är närmare 424 000 km. Detta motsvarar 10½ varv runt jordklotet.

Av den totala längden svarar insjöarnas och vattendragens stränder för 346 100 km. Stränder på öar i insjöar och vattendrag för 33 100 km liksom havsöarnas stränder. Fastlandskusten är 11 600 km.

24 procent av Sveriges strandlängd i Norrbottens län
Norrbottens län har 24 procent av den totala längden kust och stränder i landet vilket är den i särklass längsta. Kortast sträcka har Gotlands län, med mindre än 0,5 procent av rikets total.

Jokkmokk är den kommun som har längst strandlinje
De 15 kommuner som har längst kust- och strandlinje svarar för ca 40 procent av den sammanlagda längden i landet. Samtliga dessa kommuner utom en ligger i Norrland. I Jokkmokks kommun finns det 21 100 km strand. Vänern har 1 942 km strandlinje
Av stränderna kring de fyra största sjöarna har Vänern den längsta sträckan med 1 942 km. Vättern har 554 km, Mälaren 1 245 km och Hjälmaren 372 km.

Andel av landets kust- och strandlängd per kommun, i procent


Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08 506 943 48

Förfrågningar
Johan Stålnacke
Tfn 08 506 947 05
E-post fornamn.efternamn@scb.se