Kustbevakningen

Kustbevakningen utvärderar vattenskoterdom

Pressmeddelande   •   Jul 28, 2009 14:27 CEST

Domen i vattenskotermålet som meddelades vid Luleå tingsrätt under måndagen vinner laga kraft om tre veckor, om domen inte överklagas. Fram tills dess kommer Kustbevakningen att utvärdera domen och föra en dialog med åklagaren. Därefter fattar Kustbevakningen beslut om en eventuell ändring i sina rutiner när det gäller övervakning av vattenskoterkörning.

- Vi kommer att fortsätta att ingripa mot vårdslös körning, hastighetsöverträdelser och onykterhet på sjön vid körning med vattenskotrar och med andra båtar, enligt bestämmelserna i sjölagen. Först när vi har utvärderat domen och den vunnit laga kraft vet vi om vi ska ingripa mot förare som kör vattenskotrar på otillåtna platser, säger Kristina Falk Strand, chef för sjöövervakningsavdelningen vid Kustbevakningen.

Kort om lagstiftningen för vattenskoterkörning:

Vattenskotrar är bara tillåtna i farleder och på särskilda platser som har pekats ut av ansvarig länsstyrelse. I väntan på en prejudicerande dom har Kustbevakningen avstått från att ingripa mot vattenskoteråkning på otillåtna platser. Domen i Luleå tingsrätt bygger på en händelse från 2004 då två män körde skoter på en otillåten plats. Tingsrätten friade männen och slog fast att länsstyrelsen inte på ett tillfredsställande sätt anslagit vilka platser det är tillåtet att köra vattenskoter.

För ytterligare information kontakta: Kristina Falk Strand, chef för sjöövervakningsavdelningen vid Kustbevakningen , tel: 0708-75 34 37