Umeå kommun

Kusten en tillgång för Kulturhuvudstaden

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 17:40 CEST

Kustbandet, med Holmön, Västerbacken, och Norrbyskär, ska ses som en
viktig resurs i Umeås arbete för att bli Europas kulturhuvudstad 2014.
Idén kommer från kommundelarna Holmsund/Obbola, Sävar och Hörnefors. Nästa
steg blir att se om idén kan införlivas i EU-projektet Visit Kvarken.

Politikerna i globaliserings- och forskningsutskottet ser projektet som
viktigt, de vill satsa mer på kusten som anses vara en dåligt utnyttjad
resurs.

Bättre service, ökad marknadsföring och ökad tillgänglighet är tre av
målen med arbetet, enligt initiativtagarna i kommundelarna. Allt ifrån
vinterturism till bättre skyltning diskuteras.

Tanken är också att kommunen och länet ska jobba tillsammans med
näringslivet och båtklubbarna. Havsturismen växer och det finns också ett
intresse på den finska sidan för att bland annat utveckla turismen.

Tjänstemännen har nu fått i uppdrag att skriva fram ett projekt inom
programområdet Botnia Atlantica.

För mer information kontakta:

Marie-Louise Rönnmark
Kommunalråd (s)
Umeå kommun
070-655 64 84
marie-louise.ronnmark@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070- 669 00 10
]jorgen.boman@umea.se