Stiftelsen Håll Sverige Rent

Kusträddarna i europeisk aktion mot nedskräpningen

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 10:49 CEST

På lördag den 10 maj genomförs aktionen Kusträddarna som i år ingår i Clean Europe Day – en ny europeisk aktion mot nedskräpningen. Kusträddarna leds av stiftelsen Håll Sverige Rent och stöttas av miljöminister Lena Ek, som plockar skräp på en strand i Falkenberg. Aktionen genomförs utefter stora delar av Västkusten och syftar till att uppmärksamma den massiva marina nedskräpningen.

– Nedskräpningen av våra hav håller på att bli ett av vår tids största miljöproblem. Kusträddardagen är en praktisk handling, vi rensar stränder från skräp, men är också ett sätt att sprida kunskap om problemen som finns i havsmiljön. Därför väljer jag att engagera mig, säger miljöminister Lena Ek (C).

Nästan allt skräp i havet kommer från land någon gång, någonstans. Plast utgör 80 procent av skräpet, vilket är en effekt av den allt större plastkonsumtionen. På 60 år har den årliga, globala plasttillverkningen ökat från 1,5 till 245 miljoner ton. Bara hälften av denna plast återvinns. Plast bryts ner mycket långsamt och orsakar stort lidande för havslevande djur och organismer. En studie visade exempelvis att stormfåglar i Nordsjön i genomsnitt har 33 olika plastbitar i magen.

Skräpmätningar som genomförts sedan 2001 på stränder längs med Nordsjön visar att det i genomsnitt finns 542 skräpartiklar per 100 meter strand. På vissa stränder längs med Bohuskusten har mer än 2 000 skräpartiklar per 100 meter uppmätts. En motsvarande mätning längs med Östersjön, som genomfördes av Håll Sverige Rent, visade 236 skräpartiklar per 100 meter strand. Bohuskusten tar emot omkring 8 000 kubikmeter skräp varje år. I snitt sköljer Nordsjöns vågor upp närmare en kubikmeter skräp i timmen – varje dag, året runt.

Merparten av skräpet som hamnar i havet når dock aldrig stränderna och kan därför inte tas om hand. Totalt beräknas 20 000 ton skräp hamna i Nordsjön varje år, där det bildar stora sopberg.

– Skräpet i havet minskar inte. Både Östersjön och Västkusten håller på att utvecklas till soptippar. Det krävs ett koordinerat och systematiskt arbete med våra grannländer för att bryta denna onda spiral. Det är på samma gång en komplex och enkel fråga. Ytterst handlar det om förändrade attityder, säger Jessica Ångström, Håll Sverige Rent.

Kusträddarna är en stor aktion. Förra året städade 1 400 privatpersoner, föreningar, kommuner och företag 250 kilometer strand. Sammanlagt samlades elva ton skräp in. Årets mål är att engagera minst 3 000 deltagare i Kusträddardagen och på så sätt öka kunskapen och handlingskraften hos både privatpersoner och beslutsfattare.

Om Kusträddardagen den 10 maj

Kusträddardagen finansieras av Havs- och vattenmyndigheten och Postkodlotteriet.

Samma dag genomförs Clean Europe Day runtom i Europa. Även Håll Sverige Rents nordiska systerorganisationer uppmärksammar den marina nedskräpningen denna dag. För mer information om vilka stränder runtom i Sverige som städas, se Håll Sverige Rents webbplats.   

För mer information, kontakta:

Jessica Ångström, verksamhetsansvarig Skräpfria hav, 070-313 63 76

Joakim Brodahl, kommunikationschef Håll Sverige Rent, 070-728 64 50