Kuusakoski Recycling

Kuusakoski Recycling expanderar och blir majoritetsägare i B.R.A-Koncernen

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 07:29 CEST

Kuusakoski Recycling har gått in som majoritetsägare i B.R.A-Koncernen (Borrkompaniet, R.Å.D och ABVAC) och är därmed en ny stark aktör i rivningsbranschen. Företaget erbjuder en heltäckande tjänst inom rivning, sanering och återvinning av rivningsmaterial för byggbranschen i hela Sverige samt stora projekt utomlands. Det innebär att industri- och byggföretag kan säkerställa hela förloppet, från rivning till återanvändning av rivningsavfall och på det sättet bidra till ett hållbart samhälle, till sina kunder.

”Köpet betyder att ett av våra mål för 2010 – att växa inom rivningsbranschen i södra Sverige - har uppfyllts och därmed är vi en ny stor aktör i Sverige inom rivningar och erbjuder en komplett tjänst. Rivningstjänsten passar väl in i vår verksamhet eftersom vi har lång erfarenhet av att optimera materialåtervinning och är en etablerad råvaruleverantör. Vi har även stort fokus på logistik och miljöfrågor gemensamt. Jag ser fram emot att arbeta med Niclas och den förträffliga verksamhet som han byggt upp tillsammans med sina medarbetare”, säger Ingrid Näsström, VD Kuusakoski Recycling.

BRA-Koncernen är ett heltäckande rivningsföretag i Stockholm med verksamhet i hela Sverige samt ansenligare projekt utomlands. Med stor maskinflotta och kompetens inom alla segment av rivningar, från lätta rivningsarbeten till avancerade industririvningar och saneringar har företaget utvecklats till ett av de större i branschen. Borrkompaniets VD, Niclas Johansson, startade verksamheten 1994 och förvärvade R.Å.D och ABVAC under 2001 - 2002.

”Vi är mycket nöjda med Kuusakoski som ny ägare till B.R.A-Koncernen. Kuusakoski har alla de viktiga komponenterna som B.R.A-Koncernen i dag saknar. Vi blir nu starkare inom återvinning och kan nu möta kundernas behov på en högre nivå. Att få vara med i ett av nordens störst utbyggda nät av mottagningsplatser samt den nu samlade kompetensen, gör att vi känner oss väl rustade för den ökade efterfrågan som råder på våra tjänster”, säger Niclas Johansson, VD Borrkompaniet.

”Kuusakoski arbetar idag med rivningar, utveckling av maskiner och återvinning av rivningsavfall i norra Sverige och har en bred och lång kunskap av olika rivningsprojekt. I Finland är vi den största rivningsaktören, i och med delägarskapet av Borrkompaniet ökar vi Kuusakoski-koncernens rivningsverksamhet och är numer störst i Norden på rivningar”, berättar Ingrid Näsström, VD Kuusakoski Recycling.

För mer information vänligen kontakta:
Ingrid Näsström, VD Kuusakoski Recycling, tel 070 371 20 26, e-post ingrid.nasstrom@kuusakoski.com
Niclas Johansson, VD Borrkompaniet, tel 070 750 03 77, e-post niclas.johansson@borrkompaniet.se

Kuusakoski Recycling är ett rikstäckande företag som arbetar med återvinningstjänster på 18 platser i Sverige. Vi bedriver återvinning inom många områden men är specialiserade på metall och elektronik som återvinns, bearbetas och förädlas. Vi tar helhetsansvar för rivningsarbeten och sanering och återvinner rivningsavfallet. Arbetet med att hitta nya avsättningar och användningsområden för olika material utvecklas ständigt.  Kuusakoski Recycling växer i södra Sverige och har sedan 1999 etablerat sig på flertalet orter där man tagit marknadsandelar inom metall- och elektronikåtervinning.

Kuusakoski Recycling bedriver idag verksamhet i Sverige, Finland, Ryssland, England, USA, Polen, Estland, Lettland samt Litauen och har en internationell position efter snart hundra års utövning i återvinningsbranschen.

2009 återvann Kuusakoski Recycling tillsammans med kunder material som bidrog till cirka fyra miljoner ton i minskade koldioxidutsläpp. För mer information, gå till www.kuusakoski.se