Kuusakoski Recycling

Kuusakoski Recycling investerar i rivningsbranschen

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2012 07:25 CEST

Kuusakoski Recycling har senaste åren investerat stort i rivningsbranschen och är numer ensam ägare till de tre företagen som ingår i B.R.A Koncernen.

B.R.A Koncernen där företagen Borrkompaniet i Stockholm AB, R.Å.D i Sverige AB och ABVAC ingår  är numer dotterbolag i Kuusakoskikoncernen. Sedan starten 1994 har B.R.A Koncernen utvecklats till en av de större aktörerna i rivningsbranschen och fått omfattande erfarenhet av industri- och selektivrivningar, håltagning och sanering, både i Sverige och vid stora internationella projekt.

”Genom förvärvet får vi ytterligare möjligheter att integrera rivning och återvinning och kan erbjuda våra kunder i helhetslösningar”, säger Ingrid Näsström, VD Kuusakoski Recycling.

Redan hösten 2010 köpte Kuusakoski upp 70 procent av B.R.A Koncernen aktier och nu har Niclas Johansson, Borrkompaniets ägare, sålt de resterande aktierna. Kuusakoski får genom inköpet tillgång till den stora maskinflottan och kompetensen inom företaget.

”Rivningstjänster passar mycket bra i vår verksamhet eftersom vi har lång erfarenhet av att optimera materialåtervinning och är en etablerad råvaruleverantör. Vi har även stort fokus på logistik och miljöfrågor. Det innebär att industri- och byggföretag kan garantera kunderna att hela processen, från rivning till återanvändning av rivningsavfall bidrar till ett hållbart samhälle”, säger Ingrid Näsström. 

För mer information vänligen kontakta:
Ingrid Näsström, VD Kuusakoski Recycling, tel 070 371 20 26, ingrid.nasstrom@kuusakoski.com
Niclas Johansson, VD Borrkompaniet, tel 070 750 03 77, niclas.johansson@borrkompaniet.se

 

Kuusakoski Recycling har rikstäckande verksamhet och erbjuder återvinningstjänster på 18 orter i Sverige.  Företaget återvinner många olika material men specialiteten är metaller och elektronik som återvinns, bearbetas och förädlas. Kuusakoski tar helhetsansvar för rivningsarbeten och sanering samt återvinning av rivningsavfallet. Arbetet med att hitta nya avsättningar och användningsområden för olika material utvecklas ständigt. Kuusakoski Recycling växer i södra Sverige och har sedan 1999 etablerat sig på flertalet orter där man tagit marknadsandelar främst inom metall- och elektronikåtervinning.

Kuusakoski Recycling har en internationell position efter snart hundra års utövning i återvinningsbranschen och bedriver verksamhet i Sverige, Finland, Ryssland, England, USA, Polen, Estland, Lettland samt Litauen.

2011 återvann Kuusakoski Recycling tillsammans med kunder material som bidrog till mer än fyra miljoner ton i minskade koldioxidutsläpp.