Almega

Kvällens skärgårdstur i Stockholm ställs in

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 16:25 CET

Personalen känner nu sådan rädsla och oro inför den hotfulla stämning som råder i samband med Sekos strejk att redaren nu väljer att ställa in turen med Waxholm III.

– Det är med omsorg om personalen som rederiet väljer att ställa in kvällens tur. Personalen vågar helt enkelt inte att arbeta. Jag tycker att det är både sorgligt och upprörande att människor i Sverige inte ska våga gå till jobbet på grund av hot och trakasserier, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör i Almega Tjänsteföretagen

Flera anställda uppger att de känner oro när de själva fått se hur personal på båtarna blivit uthängda med namn och bild på Facebook och på andra sätt trakasserats både på och utanför jobbet.

– Det här är människor som inte är medlemmar i Seko och som inte omfattas av konflikten. Dom förlorar nu sin försörjning när de inte vågar gå till jobbet.

– Det är förskräckligt att medarbetare inte vill gå till jobbet av rädsla för trakasserier, vilket vi som arbetsmarknadens parter normalt vill bekämpa. Därför väljer nu rederiet, som den ansvarsfulla arbetsgivare de är, att respektera personalens oro och ställer därför in kvällens tur, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega tjänsteföretagen.

Tidigare i veckan har även båtar vid ett flertal tillfällen utsatts för skadegörelse. I måndags tvingades en befälhavare tillkalla polis då Sekos ombudsman och strejkande fackmedlemmar vägrade lämna ett av fartygen.

– Skadegörelse och hot har tyvärr förekommit i den här konflikten. Det är bedrövligt. Men i den uppkomna situationen är det enda ansvarsfulla för en seriös arbetsgivare att inte utsätta medarbetarna för det obehag som de upplever, säger Stefan Koskinen.

– Det är också tydligt på nätet att nya grupper har hängt på och anslutit sig till näthatet. Vilket har förvärrat situationen.

För mer information:

Stefan Koskinen
förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen
Tfn: 08-762 70 45


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik