Folkpartiet

Kvällens "Uppdrag granskning" om friskolor

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 14:55 CEST

Ikväll sänder SVT:s "Uppdrag granskning" ett program om utvecklingen på friskoleområdet i Sverige och effekterna av kommunaliseringen.

I programmet beskrivs flera av de problem som finns inom friskolesektorn och inom den kommunala skolan. I huvudsak tycker jag att programmet beskriver dessa
på ett riktigt sätt. Vi är många som på senare tid höjt ögonbrynen över att bolag som driver ett stort antal skolor sålts till riskkapitalbolag. Det är heller ingen hemlighet
att jag är kritisk till kommunaliseringen av skolan och de effekter den fått.

Tyvärr så redovisar programmet inte att regeringen har åtgärdat eller håller på att åtgärda de problem som räknas upp. Låt mig därför ta tillfället i akt och
berätta om vad vi gör.

Först är det viktigt att konstatera att valfrihet och konkurrens är bra, även på skolområdet. Jag är glad över att sex av riksdagens sju partier numera delar
den inställningen. Men som alla andra reformer så har friskolereformen för- och nackdelar. Jag är gärna självkritisk mot att vi borgerliga tidvis har haft
svårt att erkänna de problem som finns.   

Men vår attityd har förändrats och följande regelskärpningar är beslutade eller på gång:

1. I den nya skollag som jag lade fram våren 2009 och som börjar gälla nästa år skärps bestämmelserna avsevärt när det gäller fristående skolor. Samma krav
ställs nu när det gäller att alla skolor ska ha skolhälsovård, skolbibliotek, studievägledning, legitimerade lärare och ta emot elever med särskilda behov.
Möjligheten att göra vinst genom att avskaffa viktiga funktioner i skolan kommer alltså inte att finnas kvar. Konkurrens förutsätter lika villkor och
lika krav.

2. Regeringen har enats om att skärpa lagstiftningen för fristående skolor på ett antal viktiga punkter. När ett ägarbyte sker ska detta tillståndsprövas hos
Statens skolinspektion, precis som när någon vill starta en ny skola. Vi måste veta att det är seriösa ägare.

3. Vinstutdelning till ägare av en friskola ska kunna stoppas om kvaliteten inte upprätthålls. Beslut ska kunna fattas av Statens skolinspektion.

4. Bonus på lönen till rektorer eller lärare ska inte kunna sättas utifrån t ex elevernas betygs- eller provresultat. Den typen av incitament uppmuntrar
betygsinflation, sänkta krav och att elever med sämre förutsättningar blir mindre attraktiva. Därför stoppar vi den möjligheten både för kommunala och
fristående skolor. Mig veterligen förekommer detta i dagsläget endast i (S)-styrda Norrköpings kommun.

Sammanfattningsvis tycker jag att programmet tydligt redovisar problem som finns i skolväsendet. Inte minst pekar det på vikten av att alliansregeringens
skolreformer fullföljs. Programmet hade dock varit mer fullständigt om det också hade tagit upp de åtgärder vi genomför för att möta problemen.

För mer information kontakta:
Anna Neuman
Pressekreterare hos Jan Björklund
070 – 188 65 55