Stockholms Läns Landsting

Kvälls- och helgmottagningen vid Nynäshamns vårdcentral stänger

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2003 12:21 CEST

Den 15 september 2003 stängs kvälls- och helgmottagningen vid Nynäshamns vårdcentral. Dagtid vardagar kan invånarna fortfarande få akut och planerad vård på vårdcentralerna i Nynäshamn, Ösmo och Sorunda. Kvällar och helger erbjuds vården på Närakuten vid Handens Närsjukhus. Läkarbrist är orsaken till nyordningen. Förändringen förväntas leda till bättre tillgänglighet på vårdcentralerna dagtid och öka kontinuiteten i läkarkontakterna.

– Genom den här förändringen kan vi erbjuda en bättre tillgänglighet och kontinuitet under dagtid för patienterna. Vi har tyvärr haft svårigheter att lösa bemanningen och har därför haft flera hyrläkare – vilket är dyrt och försvårar för patienterna att få träffa samma person. Nu koncentrerar vi de resurser vi har dagtid, säger Heléne Huvén, verksamhetschef vid Nynäshamns Vårdcentral.
Samtidigt ska Nynäshamns primärvård också införa ett nytt tidsbokningssystem samt förbättra rådgivningen till akut sjuka patienter genom ett nytt telefonsystem.

Nynäshamnsbor med lättare akuta besvär kommer i fortsättningen under kvällar och helger att kunna vända sig till Närakuten vid Handens Närsjukhus som öppnade för några månader sedan. Närakuten har öppet mellan klockan 08.00-22.00 alla dagar. Vid Handens Närsjukhus finns dagtid också tillgång till röntgen och specialistläkarmottagningar.

– Jag förstår att invånare i Nynäshamn reagerar på den förändring som läkarbristen har medfört, säger Kenneth Sjökvist, (s), ordförande sjukvårdsberedningen Sydost, Stockholms läns landsting.

– Sjukvårdsberedning Sydost arbetar för att erbjuda Nynäshamnsborna en väl fungerande sjukvård inom de ekonomiska ramarna. Det är en prioriterad arbetsuppgift. Vi lägger ner mycket möda på att hitta lösningar där det inte fungerar. Nu har vi tvingats till en förändring som innebär en längre restid för de Nynäsbor som behöver akut hjälp med lättare skador och sjukdomar. Men förändringen innebär ändå att Nynäshamns vårdcentral kan förbättra verksamheten dagtid samtidigt som Handens Närakut erbjuder kvalificerad vård kvällar och helger, säger Kenneth Sjökvist.

För ytterligare information:
Heléne Huvén, verksamhetschef Nynäshamns Vårdcentral, tel: 08-520 720 91 mobil: 070-484 12 37
Kenneth Sjökvist (s), ordförande sjukvårdsberedningen Sydost, tel: 08-791 11 66 mobil: 070-687 41 53
Marie-Louise Kain, Beställarkontor Vård, tel: 08-737 32 85
mobil: 073-966 10 93