Utbildningsdepartementet

Kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 16:00 CET

Intresset för att kunna få anordna kvalificerad yrkesutbildning (KY) även som uppdragsutbildning har varit stort ända sedan KY blev en reguljär del av utbildningssystemet 2002.

I propositionen "Kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning" (prop.2005/06:74) föreslår därför regeringen att riksdagen beslutar om en ändring i lagen om kvalificerad yrkesutbildning så att KY som uppdragsutbildning skall bli möjlig. Förslagen är framtagna i samarbete med vänsterpartiet och miljöpartiet.

Ändringen innebär att en anordnare kan få rätt att bedriva en godkänd, ordinarie KY även som uppdragsutbildning. De närmare bestämmelserna avser regeringen att införa i en förordning.

I korthet innebär förslaget att företag ska kunna nyttja KY exempelvis som inslag i personalutbildning och att olika kurser också ska kunna användas som inslag i såväl arbetsmarknadspolitiska som rehabiliteringsinriktade sammanhang.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2006. Propositionen är framtagen i samråd med vänsterpartiet och miljöpartiet.

- KY är en mycket respekterad utbildningsform i arbetslivet som nu breddas. Detta är ett steg i att stärka yrkesutbildningsalternativen för vuxna, säger Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande.


Kontakt:
Anna Wennerstrand
Pressekreterare hos Lena Hallengren
08-405 40 87
0708-17 01 84
anna.wennerstrand@educult.ministry.se