Lifecap AB

Kvalificerade golfspelare möter sina rädslor när de byter ut coachen mot en caseholder.

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2009 09:26 CEST

Det krävs mod för att våga ersätta den traditionella coachen med en caseholder. En caseholder har egen ledarerfarenhet, kombinerat med en gedigen terapeututbildning och tar sin klient ut på djupt vatten. Grundtanken är att erfarenheter i klientens historia speglar resultaten och måendet idag. Känslomässigt jobbiga utflykter till barndomen kan vara lösningen som gör bättre resultat i nuet möjliga.

Golfare på elitnivå har länge använt sig av mentala tränare parallellt med teknikträningen. De traditionella coacherna använder kognitiv teknik och mental träning, för att bryta negativa tankemönster och ersätta en tanke med en annan, mer positiv. Lars-Eric Uneståhl tillhör den skara psykologer som introducerade mental träning för idrottare i Sverige. Uneståhl började på 1970-talet hjälpa framstående idrottsmän via mental träning. Metoden kan sägas gå ut på att man under avslappning, och ibland även lätt hypnos, använder affirmationer, (d.v.s. positiva påståenden) upprepade gånger för att träna in ett nytt tankesätt i hjärnan. Den här metoden har visat sig fungera mycket väl som ett komplement till teknikträningen.

Mental träning är ett sätt att ersätta en negativ tanke med en positiv genom att tjata in ett nytt tankemönster i hjärnan med hjälp av upprepning i avslappnat tillstånd. Det här är tidskrävande. Även jag har i historien använt mig av Uneståhls ljudinspelningar i målbildsträning och självbildsträning. Processen var tidsödande, på min tid rörde det sig om kassettband som avlyssnades varje kväll, under en längre period, precis före sänggåendet. Med affirmationer tar man bara hand om symptomet

Att ha en caseholder är inte lika tjatigt men däremot betydligt mera smärtsamt. Caseholdern hittar lösningar som tar dig tillbaka till den situation där den ursprungliga blockeringen uppstod. Det betyder att du får möta det ursprungliga sår som gjorde att du bestämde dig för att en begränsad tanke om dig själv var sann. Det caseholden gör är att söka upp och reparera själva ursprungsproblemet.. Således är caseholdern ingen lösning för veklingar, bara om du vågar titta på dina ursprungliga sår och är tillräckligt motiverad, d.v.s. du verkligen brinner för att förbättra din situation idag, kan jag rekommendera en caseholder istället för en coach.

Kraven på caseholderns kompetens är högt ställda. Både gedigen egen erfarenhet från ledande positioner och en djupgående terapeututbildning krävs för att få använda titeln hos Life CaP Centret, som är kvalitetssäkrat enligt ISO 9001:2000. Caseholdern har en holistisk människosyn och arbetar, med hjälp av ett kvalificerat nätverk, med att matcha klientens önskemål och behov med rätt kompetens.

I nuläget arbetar tre caseholders i Life CaP Centrets regi. Fler är under utbildning. Jörhan Pienitzka, utbildningsansvarig, caseholder och terapeut, menar att det kommer att bli svårt att få resurserna att räcka till, eftersom kraven på caseholdern är höga. Framförallt behöver han/hon ha mött och hanterat en lång rad av sina egna tillkortakommanden framgångsrikt. Efterfrågan på caseholders ökar bland framgångsrika ledare och framstående idrottsmän. Life CaP Centret har några personer under individuell träning idag.

Förutom att arbeta i individuella program och tillhandahålla caseholders, erbjuder Life CaP Centret bl.a. terapeututbildningar, ledarskaps-, relations, kvinno- och livskvalitetskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Vd, Energiterapeut med inriktning relationer och sexualitet, författare.

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 47

www.lifecap.se