TeleComputing Sweden AB

KvaLita förlänger samarbetet med TeleComputing till 2007

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 10:48 CET

KvaLita Hälso- och Sjukvård AB med vårdenheter och företagshälsovård i hela
Sverige har tecknat ett nytt avtal med IT-outsourcing företaget
TeleComputing. Avtalet innebär fördjupat samarbete kring leverans av
IT-stöd och digital journalhantering till såväl interna enheter som externa
intressenter. Det totala avtalsvärdet uppgår till ca 14 Mkr.

TeleComputing är sedan flera år leverantör av IT-drift till KvaLita.
IT-stödet levereras som funktionstjänster över nätet till användarna i hela
Sverige. I och med det nya avtalet förlängs och fördjupas samarbetet
ytterligare. De bägge företagen har gemensamt vidareutvecklat KvaLitas
IT-plattform som nu även innehåller digital journalhantering.

"Vi har nu ett synnerligen verksamhetsanpassat och kostnadseffektivt
IT-stöd internt. Samtidigt så vet vi att det finns ett stort intresse bland
många av de vård- och hälsoföretag som vi samverkar med över hela Sverige,
att få tillgång till motsvarande IT-stöd. Vi kommer nu att tillsammans med
TeleComputing att erbjuda vår IT-plattform som en tjänst till våra
samarbetspartners. Genom att utvecklingen redan är gjord kan tjänsten
erbjudas till mycket konkurrenskraftiga kostnader och hög kvalitet", säger
Stefan Pettersson, VD på KvaLita Hälso- och Sjukvård AB.

"Samarbetet med KvaLita är ett mycket bra exempel på hur ett centraliserat
och rätt utformat IT-stöd kan effektivisera, kapa kostnader och ge ökad tid
till kärnverksamheten. I KvaLitas fall innebär det att medarbetarna genom
tillgång till effektiva verktyg, kan koncentrera sig på att leverera
kvalitativ företagshälsovård och närsjukvård", säger Johan Lindqvist, VD på
TeleComputing Sweden AB.

För mer information kontakta:
TeleComputing
VD Johan Lindqvist
Mobil: 0733-55 09 35
E-post: johan.lindqvist@telecomputing.se eller gå in på vår hemsida:
www.telecomputing.se

KvaLita Hälso- och Sjukvård AB
KvaLita Hälso- och Sjukvård AB bedriver företagshälsovård och närsjukvård i
form av vårdcentraler, hemsjukvård och fotsjukvård. Koncernen har totalt
250 anställda och beräknas omsätta närmare 300 Mkr under 2003.
KvaLita Företagshälsovård har 125 anställda och omsätter 130 Mkr på tio
enheter i Stockholm och en i Göteborg. Bolaget ingår i ett nätverk av
företagshälsor, som täcker hela landet och där ett annat dotterbolag i
koncernen, KvaLita Nät AB, intar en samordnande roll då det gäller avtal
med större företag med spridning över landet.
KvaLita Närsjukvård har också 125 anställda på fem enheter i Stockholm och
en i Lekeberg. Koncernen omsätter totalt 145 Mkr. Vårt huvudkontor ligger i
Stockholm.

För mer information om kocernen kontakta:
VD, Stefan Pettersson
Telefon: 08- 564 618 02
E-post: stefan.pettersson@kvalita.se
eller gå in på vår hemsida: www.kvalita.se

TeleComputing levererar lösningar för effektiv, centraliserad IT-drift med
stöd för att användarna enkelt och säkert får tillgång till information
oavsett tid, plats eller utrustning till en förutsägbar kostnad.
TeleComputing är marknadsledande inom området centraliserade driftstjänster
för Windowsbaserade programvaror. Över 400 olika programvaror är testade
och verifierade i vår egen driftsmiljö och idag hanterar TeleComputing
driften för ca 400 företagskunder och fler än 10 000 användare i Norden.
TeleComputing ASA etablerades i Norge 1997 och är sedan 2000 noterat på
Oslo-börsen. Företaget som verkar på den nordiska marknaden har 200
anställda varav ca 100 medarbetare i det svenska bolaget. TeleComputing
Sverige AB har kontor i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Östersund. Bland
våra kunder finns Microsoft, Previa, OM, HSB, Sandrews Metronome, Kvalita,
Kungsleden, kommuner och landsting.