Hästföretagarna

Kvalitet i hästnäringen

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2016 22:56 CEST

Kvalitetssäkring inom branschen har varit ett av Hästföretagarnas engagemang under föregående år, och arbetet fortsätter, i samverkan med Hästnäringens Nationella Stiftelse och LRF Häst. Det kunde utläsas ur verksamhetsberättelsen vid Hästföretagarnas föreningsstämma i Falkenberg på lördagen.

De kvalitetssystem som redan finns inom hästnäringens olika delar kartlades i en förstudie, och en enkät pågår för att se om det är intressant bland de aktiva med ett gemensamt kvalitetssäkringssystem. Exempel på redan befintliga är Svenska Ridsportförbundets Kvalitetsmärkt Ridskola och Länsförsäkringars Säker Hästverksamhet. Tanken är att etablera en grundstandard som ska kunna omfatta alla slag av företag eller ideella organisationer som har hästhållning, oavsett om hästarna används i områden som ridskola, turridning, trav eller finns i privata inackorderingsstall. De mer specifika systemen täcker sedan sina respektive grenar av hästnäringen.

Länk till enkäten: http://nshorse.se/2016/02/24/kvalitetssakring-av-svenskt-hastforetagande-behovs-det/

Fler aktuella frågor som Hästföretagarna arbetat med under året har varit arbetsmiljö och arbetsgivaransvar, tilläggsregistreringar av hästpass samt integration. Remissvar har lämnats om regleringar kring gödselhantering och hästpassförordningen.

Hästföretagarna arbetar nationellt med frågor som är viktiga för medlemmarna; i Landsbygdsdepartementets samarbetsgrupp häst, Hästhållningens yrkesnämnd, Jordbruksverkets referensgrupp häst, Landsbygdsnätverket och Skatteverkets referensgrupp hästbeskattning samt på inbjudan i regionala nätverk och organisationer.

Styrelsen för 2016 består av Aja Blomberg Andersson, Falkenberg, ordförande, och ledamöterna Annelie Andersson, Stockholm, Louise Kruse, Göteborg, Anna-Lena Johnsson, Umeå, Sigrid Bergåkra, Järvsö, Ylva Larsson, Värnamo, Anna Norberg, Kungsbacka och Patrick Reinthal, Göteborg.

Kontakt

Aja Blomberg Andersson

telefon: 070-332 69 60

mail: hingststation@telia.com

Hästföretagarna är en nationell branschorganisation för hästföretagare oavsett inriktning på hästnäringsverksamhet och om man är hel- eller deltidsarbetande. Föreningen startades av ett 50-tal näringsidkare i december 2010 i Kungsbacka och vid föreningsstämman i april 2011 valdes den första ordinarie styrelsen bestående av sju yrkesaktiva hästföretagare.