Conductive

Kvalitet och skydd för personer med demenssjukdom

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 11:53 CEST

Socialstyrelsens beslut att upphäva föreskrifter och allmänna råd om tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg inom äldreomsorgen trädde i kraft den 15 juni 2010. Upphävandet har startat en diskussion om vilka regler som gäller och hur man kan utveckla kvaliteten i verksamheten. Hur ska man göra i praktiken för att utveckla kvalitet och säkerhet inom ramen för nuvarande lagstiftning?

För mer information, klicka här för att komma till hemsidan...

På kursen "Kvalitet & skydd för personer med demenssjukdom" får du lära dig:

• Vilka regler gäller inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom?
• Hur ska du förhålla dig till de rutiner ni arbetar efter idag?
• Hur kan du som personal planera arbetet för att leva upp till de krav som
ställs i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen?
• Larmfrågor, lås och utrymning – vad gäller?


Kursledare/medverkande:
Kerstin Lundström är utbildad psykiatrisjuksköterska, författare, sakkunnig i demensfrågor och har arbetat inom demensområdet i 38 år. Hon har varit projektanställd på Socialdepartementet och SBU och är en efterfrågad föreläsare både inom och utom landet. Idag driver Kerstin utbildningsföretaget
Octopus Demens.

Helena Axestam är utredare på Socialstyrelsens avdelning regler och tillstånd. Helena har arbetat med vård och omsorg om äldre i mer än 25 år.

Varmt välkommen på konferens!

För mer information, klicka här för att komma till hemsidan...

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.