Kristdemokraterna, KD

Kvaliteten i hemtjänsten måste förbättras

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 13:01 CET

– Många av stadens hemtjänster fungerar väldigt bra och personalen får gott betyg. Det gläder mig. Samtidigt visar undersökningen att många äldre inte får den goda kvalitet på omsorgen som de har rätt till. Ännu mer oroande är att kvaliteten inte har förbättrats sedan förra undersökningen.

Det säger äldreborgarrådet Ewa Samuelsson (kd) med anledning av att en stor enkätundersökning som Stockholms stads Utrednings- och Statistikkontor genomfört med närmare 11~000 användare av hemtjänst i Stockholms stad presenterades. Rapporten visar på en stor skillnad mellan de hemtjänster som fått bäst betyg och de som fått sämst.

– Rapporten visar att vår förmåga att tillgodose de äldres önskemål och deras möjligheter att påverka sin situation är viktig för hur de upplever omsorgen

– Informationen till de äldre om vilka hemtjänstutförare som har god kvalitet och att man faktiskt kan byta utförare om man inte är nöjd ska också bli bättre för att underlätta ett aktivt kundval. Stockholms stads stora it-satsning är ett viktigt steg på vägen.

Undersökningen är ett bra underlag för utvecklingen av äldreomsorgen. Äldreborgarrådet Ewa Samuelsson menar att nya riktlinjer som nu är under utarbetande ska tillåta något mer flexibla biståndsbedömningar. Under 2008 kommer också ett pengsystem som ökar valfriheten och gör kundvalsmodellen mer verkningsfull. En boendegaranti för äldre över en viss ålder ska också utredas.

RAPPORTEN BIFOGAS SOM PDF-FIL


För mer information:


Ewa Samuelsson
äldreborgarråd (kd)

Carl Smitterberg
Pressekreterare
tel. 08-508 29 911
mobil. 076-122 99 11