Oxyma Innovation

Kvalitetsprodukter i Kina genom tydliga fact-books

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 15:29 CEST

Källa: Artikel ur Oxyma Innovations nyhetsbrev
Läs nyhetsbrevet i sin helhet


Hög kvalitet är nog inte det som det flesta förknippar med Kina. Waterproof visar motsatsen. Genom ett gediget kvalitetsarbete och tydliga ”Fact-books” har de lyckats starta en produktion i Kina där resultatet är  högkvalitativa märkesvaror till ett acceptabelt pris.

Waterproof har sedan 1984 klätt världens dykare och surfare med högkvalitativa våt- och torrdräkter. Internationella och nationella utmärkelser har fullkomligen haglat över Waterproofs dräkter och tillbehör. Hög kvalitet har varit en stor bidragande faktor till utmärkelserna så väl som funktionalitet och smarta detaljer. Produkterna utvecklas i Sverige och sedan 1999 har produktionen legat i Kina, innan dess har de bland annat tillverkat i Taiwan och Thailand. Christer Falkeborn är VD för bolaget och hans förklaring till hur de lyckats hålla så hög kvalitet är tillsynes enkel.

- Gör din hemläxa ordentligt och se till att ha tydliga ”Fact-books”. Utöver det så handlar det om att hitta lojal och kompetent personal. Säger Christer.

Att göra sin hemläxa innebär att inte ta något för givet och att man ska vara tydlig i varje liten detalj. Referensramar och perspektiv skiljer sig mellan länder. Även i västvärlden. Han exemplifierar med en enkel sak som att ge en hantverkare uppdraget att byta dörr. I USA öppnas husdörrar och hotelldörrar inåt. Amerikanerna resonera att det därmed förenklar för polis och räddningspersonal att snabbt ta sig in i en byggnad. I Sverige öppnas dörrarna utåt. Vi tycker att det är bättre eftersom det därmed går snabbare att evakuera i en paniksituation. Att ge en instruktion om att ” sätt in en ny dörr” kan verka enkelt men i internationell miljö kan det få konsekvenser.

- Man måste vara tydlig och ge specifika instruktioner. ”Sätt in en ny dörr, högerhängd och som öppnas utåt”. Då får man det man vill och det är enkelt att följa upp och kvalitetskontrollera. En ”fact-book” ska fungera på det viset. Där kan vi exempelvis skriva att med en specifik typ av tråd, på en Brothers XC500 symaskin, med nålsättning 8, ska trådspännare 1 stå på moment 6 och trådspännare 2 på moment 7 samt att fotmatningen ska stå i läge 3. Då, och först då, kan man vara någorlunda säker på att man får den söm man vill. Blir det ändå fel är det lätt att gå tillbaka och undersöka vart det blev fel och kvalitetskontrollen blir enkelt. Säger Christer.

Waterproof valde att starta upp en egen produktionsenhet. Anledningen var att slippa undan fabriker där mentaliteten var ”billigt”. De behövde en produktionsenhet med ett tänk som omfattade kvalitet på alla plan. För att hitta rätt fabrik anställde de egen lokal personal för research och kvalitetskontroll.

- Genom att anställa personal knöt vi dem till oss och deras lojalitet hamnade därmed hos oss. Vi kunde på så sätt prata Kinesiska direkt under förhandlingarna och slapp problemen som följer med en tolk. säger Christer.

Ett av de stora problemen som Waterproof stött på är den Kinesiska arbetskraftens rörlighet. Det krävs ständigt ny personal för att ersätta de som byter arbetsplats. Anledningen till den stora rörligheten på arbetsmarknaden är att behovet av duktig personal har ökat dramatiskt. De nya och moderna fabrikerna har skapat högre krav på yrkesutbildade och specialister. Det kostar massor av pengar att utbilda i den takt och den mängd som krävs.

- Har man en ökad BNP/Produktion på 12-15% så måste även arbetsstyrkan öka i samma takt varje år. I början gick det bra, man sökte okvalificerad personal för enkla jobb. Det går inte längre med de nya moderna maskinerna. Alternativet till att utbilda ny personal är att ”sno” arbetskraft från konkurrenterna. Där är Kina nu.  Arbetstagarna kan därför ”shoppa” jobb och löner. Senaste året har lönenivån i Kina ökat upp mot 30% i vissa områden. Säger Christer.

Waterproof fyller produktionsenheter till ca 85%. Den kapacitet som de inte utnyttjar erbjuder de till konkurrenter som han andra krav. På så sätt fyller de upp sin produktion och tränar dessutom upp sin personal inför kommande arbete i deras produktionslina. Christer säger att det kanske låter lite syniskt att personalen får träna på tillverkning på konkurrenternas produkter. Men han menar att det inte är så att de medvetet sänker kvalitetsnivån, de bara utnyttjar tillfället.

- Konkurrenterna har antingen inte intresset eller så kräver de inte kvalité. De är mest ute efter kvantitet och prisbild. Det finns nog ett gammalt kinesiskt ordspråk någonstans, det brukar det göra. Jag tror det skulle gå så här; Du får vad du betalar för, men bara om du är noga med din fact-book och kvalitetskontroll. Säger Christer.

Han avslutar samtalet med att säga att alla sömnadsfabriker i världen kan sy efter ett mönster. Det är lätt att kopiera ett mönster. För det mesta är det dock en skillnad från originalet. Oftast är det en detaljerad Fact-book.

 

Vill du veta mer om Waterproof: www.waterproof.eu

Vill du veta mer om Oxyma: www.oxyma.se

 

Vill du använda artikeln var god kontakta:

Hanna Johansson, marknadsansvarig
0733 175317
hanna.johansson@oxyma.se

Oxyma Innovation är ett konsultföretag inom området för produktutveckling. Tjänsterna är fokuserade kring utvecklingprojekt av serietillverkade produkter och omfattar såväl idégenerering, konceptarbete och konstruktion som projektledning och produktutvecklingsstrategi. Hos Oxyma finns erfarna och kompetenta konsulter som med sin kunskap hjälper företag att utveckla lönsamma produkter för framtiden. Bland Oxymas referenser finns både små och stora företag inom medicinskteknik, verkstadsindustri och konsumentprodukter.