Svenska kyrkan

Kvalitetscertifikat för Svenska kyrkans internationella arbete

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 10:04 CEST

Core Humanitarian Standard bedömer kvaliteten på humanitära organisationers biståndsarbete.

Svenska kyrkans internationella arbete har, som en av de första biståndsorganisationerna i världen, certifierats för Core Humanitarian Standard (CHS).

Certifieringen för Core Humanitarian Standard (CHS) utfärdas av The humanitarian quality assurance initiative (hqai) och betyder att ansvar och kvalitet genomsyrar Svenska kyrkans internationella arbete. Det innebär bland annat att Svenska kyrkan:

… håller vad vi lovar gentemot partners och rättighetsbärare, dvs de människor som tar del av projekten
… håller en god kvalitet i vårt arbete
… minskar risken för korruption
… lär av misstag och ständigt arbetar för att bli bättre

– Detta är en kvalitetsstämpel för Svenska kyrkan, säger Gunilla Hallonsten, internationell chef. Vi tar ansvar för helheten, och vill att människor som lever i utsatta situationer ska vara delaktiga och känna sig trygga med oss och våra partners.

CHS-certifikatet, nr hqai-chs-2016-001, gäller till mars 2020.

Kontaktperson för hqai:
Pierre Hauselmann, Executive Director
Tfn: +4122 566 1387, mobil: +4176 411 1387.
E-post: phauselm@hqai.org