Plusgymnasiet

Kvalitetshöjning i skolan genom Certifiering av lärare

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 17:07 CET

Under hösten har 16 lärare på Plusgymnasiet och Drottning Blankas Gymnasieskola certifierats genom Stiftelsen svensk skola. Målet är att samtliga lärare ska klara certifieringskraven och vara certifierade senast LÅ 2016/2017. En investering om 2,5 miljoner kronor har gjorts i certifieringarna med syfte att öka kvaliteten i skolorna.

Forskning visar att det som har störst betydelse för elevernas resultat är lärarens förmåga att skapa en undervisning som är målinriktad och där eleverna får kontinuerlig, framåtsyftande återkoppling samt lärarens förmåga att som ledare i klassrummet skapa studiero. Det som gynnar denna förmåga mest är att som lärare få feedback på undervisningen man bedriver, vilket bidrar till utveckling.

-Syftet är att använda de certifierade lärarna för att auskultera hos sina kollegor och på det sättet höja kvalitén på undervisningen hos alla lärare på skolan, något som kommer gynna alla elever och förhoppningsvis även deras resultat, säger Kerstin Zetterlund, verksamhetsutvecklare på AcadeMedia, som genomför certifieringarna på Plusgymnasiet och Drottning Blankas Gymnasieskola.

Stiftelsen Svensk Skola (SSS) har inrättat ett system för lärarcertifiering. Stiftelsens uppgift är att organisera lärarcertifieringen vilket bland annat innebär att utse examinatorer, sprida information om och administrera verksamheten. En hög andel certifierade lärare ger skolan en kvalitetsstämpel och med skickliga lärare blir det enklare att driva skola och högre resultat för eleverna.

-Certifieringen är ett kvitto på lärarens skicklighet och är avsedd att skapa självsäkerhet, yrkesstolthet och tillfredsställelse hos lärare, säger Kerstin Zetterlund.

En certifierad lärare har förmåga att:

·  sköta undervisningen på ett fullgott sätt från första arbetsdag

·  med framgång leda större klasser än normalt 

·  fungera som ledare och mentor för andra lärare

För mer information kontakta: Kerstin Zetterlund, verksamhetsutvecklare AcadeMedia,
0739-62 42 78,
kerstin.zetterlund@academedia.se eller Joel Hegardt, VD Plusgymnasiet,
0730-46 30 55,
joel.hegardt@plusgymnasiet.se


Plusgymnasiet - Vi ger mer
Nej, vi heter inte Plusgymnasiet av en slump. Vi valde namnet för att vi vet att du vill ha ut mer av din gymnasietid. Mer stimulans, mer kunskaper, bättre resurser och på längre sikt: bättre möjligheter att göra det du vill med ditt liv. Vi ser det som din rättighet. Det är det som är ledstjärnan i vår verksamhet. På www.plusgymnasiet.se får du veta mer om oss och det mervärde vi kan ge dig.

Plusgymnasiet är en del av AcadeMedia, Sveriges största utbildningsföretag, som  har omkring 48 000 förskolebarn och elever samt cirka 20 000 vuxenstuderande i sina verksamheter. AcadeMedia har cirka 300 enheter och 8 500 medarbetare. Inom AcadeMedia har alla skolor en elevgaranti vilket innebär att du som elev är garanterad att få slutföra dina studier hos oss. Läs mer om elevgarantin på AcadeMedias hemsida.