Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitetsindex ger kommuner och landsting godkänt

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 16:52 CET

Många av kommunernas och landstingens kärnverksamheter har god kvalitet. Det visar Svenskt Kvalitets Index senaste mätning. Enligt mätningen har kvaliteten dessutom förbättrats på flera områden det senaste året.
­– Det är glädjande siffror, även om det finns kvar att göra, säger Håkan Sörman.

Varje år gör Svenskt Kvalitets Index (SKI) en mätning av hur kunder och användare ser på kvaliteten i olika verksamheter. Mätningen görs i både privat och offentlig sektor och på måndagen presenterades den del av undersökningen som avser samhällsservice. Mätningar görs av image, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet, värde, nöjdhet och lojalitet. Dessa vägs sedan samman till ett kvalitetsindex, där max är 100. Ett normalvärde ligger, enligt SKI, på mellan 60 och 75.

Alla de verksamheter som drivs inom den kommunala sektorn får godkänt i undersökningen. Tandläkarna leder ligan med ett snitt på 76,1. Men mätningen visar också att allt fler är nöjda med den öppna hälso- och sjukvården, snittet 67,5 är en ökning med en procentenhet sedan förra året.

– Det går åt rätt håll. Särskilt glädjande är att imagen av sjukvården har förbättrats. Bilden av sjukvården är ju annars ofta betydligt sämre än den upplevda kvaliteten, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

När det gäller förskolan har en neråtgående trend vänts och resultatet, 74,1 är bättre än förra årets 73. Även när det gäller utbildning som bedrivs i kommunal regi finns anledning att vara nöjd. Gymnasieskolans index på 68,2 är 2,1 procentenheter högre än förra årets och grundskolan har ökat sitt index med 1,6 procentenheter till 66,3.

– Även grundskolan kämpar med en dålig image, säger Håkan Sörman. Man tror att skolan är sämre än vad den egentligen är. Det är intressant att notera att det omvända gäller för högskolan. Här är imagen bättre än den upplevda kvaliteten.

Endast på ett område i mätningen av verksamheter inom kommun och landsting har kvalitetsindex minskat. Kvaliteten på serviceboende för äldre upplevs ha blivit sämre det senaste året. Det totala indexet har minskat med 0,7 procentenheter från 2005 till 67 i år. Tittar man upplevelsen med servicekvaliteten specifikt har det minskat mer än så - hela 3 procentenheter från 2005.

– Det är mycket oroväckande att den upplevda kvaliteten inom detta område har sjunkit så pass mycket. Dessa siffror måste först analyseras vidare för att vi ska få en uppfattning om vad det rör sig om. Men det är uppenbart att någonting måste göras för att komma tillrätta med detta, säger Håkan Sörman.

Klicka här för mer information om Svensk Kvalitetsindex mätning.
http://www.kvalitetsindex.se/index.php?option=content&task=view&id=77

Pressjour: 08 - 452 7101