Gothia Fortbildning

Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad – reviderad bok i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 08:58 CET

Sjuksköterskor har ett ansvar att ge god omvårdnad, men också att utveckla och förbättra vården för patienter och vårdtagare samt den organisation och de system som de verkar i. Svensk sjuksköterskeförening vill medverka till att indikatorer för omvårdnad utvecklas och arbetar för att vara ett stöd i sjuksköterskors professionella utveckling. Ett resultat av detta arbete är denna bok som nu publiceras i en sjätte utökad upplaga.

Samtliga kapitel är omarbetade och nya områden är läkemedelshantering för vuxna och barn, postoperativ smärta, Nationella Kvalitetsregister samt ytterligare två kapitel med barnperspektiv, smärta och venösa infarter.

Det är Svensk sjuksköterskeförenings förhoppning att boken Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad ska inspirera och underlätta att använda kvalitetsindikatorer i det kliniska arbetet både inom hälso- och sjukvården och omsorgen.

Fakta om boken
Titel: Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad
Redaktör: Ewa Idvall
ISBN: 978-91-7205-857-6
Utgivningsår: 2013
Omfång: 168 s.
Ca pris: 260 kr exkl. moms

Kontaktperson
Nathalie Parkvall, PR-ansvarig: nathalie.parkvall@gothiafortbildning.se, 08-462 26 77.

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Förlag och Fortbildning AB bildade 1 januari 2013 bolaget Gothia Fortbildning, med en spännande verksamhet inom bokproduktion, utbildning och tidningar.

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.