LED & LED

Kvalitetsinitiativ syftar till att avsluta belysningsspecifikationsignorans

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2019 11:59 CET

Publicerat 2019-02-08 av Kristofer Blockhammar

Kvalitetsinitiativ syftar till att avsluta belysningsspecifikationsignorans

I belysningsbranschen är tillverkare och designers alltmer oroade över entreprenörer som ignorerar specifikationer och ersätter med billigare produkter som inte håller måttet.

En lösning på detta testas i Storbritannien, som förhoppningsvis kan hjälpa till att förhindra att kvalitetsbelysningsprodukter förkastas till förmån för billiga alternativ.

Man har skapat ett gemensamt organ som företräder arkitekter, byggare och besiktningsmän, i ett försök att se till att de inblandade i ett byggprojekt träffas och håller kvalitetskraven.

Detta gemensamma organ kommer att arbeta för en bättre kvalitetsstyrning inom byggnadsindustrin, mot bakgrund av låga produktivitetssiffror och uppmärksammade skandaler som härrör från dålig byggnadskvalitet och underhåll.

Ett excel-baserat verktyg ger en ram för att övervaka kvalitetsrisker i hela kedjan av ett projekt. Företrädare för klienten, designern och entreprenören måste gemensamt svara på en uppsättning ja eller nej frågor, som representerar en faktor som kan påverka kvaliteten.

Arkitekterna hoppas det kan hjälpa dem att uppnå bättre resultat inom alla områden av design. Belysning och akustik är det som det ofta slarvas med, mycket eftersom det är saker som är svåra att visualisera.

Att diskutera belysning på ett tidigt stadium och att ha en tydlig belysningsplan är en stor hjälp. Klienter ska förstå att arkitekters belysningsspecifikationer är avsedda att vara ”normativa inte beskrivande”.

När det gäller belysningstillverkare, behöver dessa förklara för kunderna varför deras armaturer är dyrare och vad fördelen är med att använda dessa specifika produkter.

Om armaturtillverkare bara konkurrerar om priset är det svårt att få en entreprenör att hålla sig till specifikationen.

Information om våra produkter på: http://www.ledochled.se/produkter/

Sök

ISO

LED & LED

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi många av våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi firar 10 års jubileum 2014. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.

LED & LED

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, kommuner, industri, fastighetsägare, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi många av våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.