Stockholms Läns Landsting

Kvalitetspriset 2003: Trollbäcken prisad av landstinget

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 15:42 CET

Trollbäckens vårdcentral har vunnit Sjukvårdsberedning Sydosts kvalitetspris för år 2003. Juryn motiverar sitt beslut med att Trollbäckens vårdcentral har varit särskilt framgångsrik när det gäller en säker och effektiv hantering av läkemedel.

- En läkemedelsanvändning som sätter patientsäkerheten i fokus, och samtidigt använder resurserna på ett bra sätt, är ett viktigt område inom hälso- och sjukvården. Trollbäckens vårdcentral har arbetat aktivt med detta och har i synnerhet uppmärksammat de äldres situation. Vi vet ju att äldre är en utsatt grupp när det gäller användning av läkemedel – något som bland annat märks vid medicinklinikerna där många inläggningar beror på felaktiga läkemedelskombinationer och felaktig användning av läkemedel, säger Kenneth Sjökvist (s) ordförande i sjukvårdsberedning Sydost och medlem i juryn.
Juryn delar även ut ett hedersomnämnande till Palliativa enheten ASIH i Haninge-Tyresö. I motiveringen anges att ASIH genom en effektiv läkemedelsanvändning kan använda mer tid till direkta patientkontakter.

Övriga medlemmar i juryn är Birgitta Rasmussen (v) förste vice ordförande i Sjukvårdsberedning Sydost, Anita Hagelbeck (fp) andre vice ordförande, Marie-Louise Kain, enhetschef Beställarkontor Vård, Anna Riesenfeld, läkemedelssamordnare, Stefan Kallström Jansson, medicinskt sakkunnig och Louise Skantze, beredningssekreterare.

För ytterligare information:
Kenneth Sjökvist (s) ordförande i Sjukvårdsberedning Sydost,
tel: 08-791 11 66 mobil 070-687 41 53.
Louise Skantze, Beställarkontor Vård, tel: 08-737 32 92
mobil 070-484 68 53
Trollbäckens Vårdcentral, tel: 08-718 71 20

Fakta om Kvalitetspriset:
Kvalitetspriset, som delats ut varje år, består av 50 000 kronor. Priset kan sökas av alla vårdenheter som ligger inom området Sydost, det vill säga inom kommunerna Nacka, Värmdö, Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Vårdenheterna ska också ha avtal med Beställarkontor Vård, Stockholms läns landsting.