BRiF

Kvalitetsprogram skall få bort oseriösa företag.

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2012 14:05 CEST

I ett nytt kvalitetsprogram som har tagits fram tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, skall alla reliningföretag som är anslutna till branschföreningen BRiF, genomgå en tredjepartskontroll för att få behålla sitt medlemskap.

– Vi tog beslutet om att ta kostnaden för programmet på vårt senaste årsmöte och ambitionen är att hinna igenom alla medlemsföretag under detta år. Det är efterfrågat bland våra kunder och för att det inte skall blandas ihop med andra provningar har vi valt att kalla det för BRiF 3Q. Vi skall sedan sätta oss tillsammans med SP, som är vårt kontrollorgan, och utvärdera programmet och se vilka förbättringar som eventuellt behöver göras, säger Peter Halling, nyvald ordförande i branschföreningen.

Sedan 2009 har BRiF arbetat med att lyfta kompetensen och höja statusen på branschen. Främst har det handlat om att medlemsföretagen upprätthåller och redovisar en specifik metodbeskrivning för sina arbeten. Men från och med i år ställs ökade krav på medlemsföretagen i BRiF, ett medlemskap förutsätter alltså att man genomför en obligatorisk tredjepartskontroll.

Förra året släpptes den första delen i Reliningutredningen, där har BRiF arbetat tätt tillsammans med KTH och övriga uppdragsgivare, där finns bl. a. Fastighetsägarna och SABO som representerar stora kundgrupper. I rapporten finns en del frågetecken kring hur företagen skall genomföra sin leveranskontroll och, på grund av en stark ökning av antalet företag, också ett ökat behov av kontroll av de företag som arbetar med de olika metoderna. Det har tidigare varken funnits krav på utbildning eller krävts några större investeringar. Konsekvenserna av bristande kvalitet kan däremot bli förödande och resultera i stora kostnader.

– Som ett resultat av det vill vi som branschorganisation ta vårt ansvar och genomför nu arbetet med BRiF 3Q för företag anslutna till BRiF, säger Peter Halling. Arbetet utförs i samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och en prioriterad insats är att förbättra arbetet med kvalitetskontroller, avvikelsehantering och journalföring. Vi uppmanar också våra kunder som skall renovera sina rör att fortsättningsvis alltid anlita företag anslutna till BRiF.


 

OM BRANSCHFÖRENINGEN RELINING I FASTIGHETER (BRIF)

Branschföreningen Relining i Fastigheter är en rikstäckande organisation för renovering av rörsystem i fastigheter. Föreningen grundades 2009 och har idag 17 medlemsföretag som vänder sig till bygg - och installationsföretag, fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar.

För mer information:

www.brif.se

info@brif.se