Socialstyrelsen

Kvalitetsregisterdagar för åttonde året

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 16:43 CEST

Den 16-17 oktober arrangerar Socialstyrelsen och Landstingsförbundet för
åttonde året i rad Kvalitetsregisterdagarna. Intresset för de nationella
kvalitetsregistren ökar snabbt. Utbyggnadstakten ökar och
kvalitetsregistren utnyttjas i allt större omfattning i såväl
vardagssjukvård som för forskning, planering, ledningsarbete etc.

Konferensen vänder sig till alla som är engagerade i hälso- och
sjukvårdens utvecklingsfrågor, t.ex. vårdprofessionen, politiker,
medicinska och administrativa beslutsfattare, kvalitetssamordnare, system-
och IT-ansvariga.

Mer information finns på http://www.sos.se/sos/KALEND/konf.htm
Presentationer av de nationella kvalitetsregistren och dokumentation från
tidigare års kvalitetsregisterdagar finns på www.sos.se/mars/kvaflik.htm
Journalister är välkomna att närvara på konferensen. Kontakta Anna
Florell, 08-55 55 33 39
Konferensen hålls på Lärarnas Hus, Stora Essingen i Stockholm.