Infracontrol AB

Kvalitetssäkrat underhållsarbete med webbaserad tjänst

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2012 07:46 CEST

Med webbtjänsten Infracontrol Online kan förvaltningskostnader minskas samtidigt som drift- och underhållsarbetet förenklas. Schemaläggning av ärenden som gäller periodiskt underhåll, inspektioner och besiktningar gör att underhållsinsatserna kvalitetssäkras genom att alla aktiviteter bevakas, loggas och dokumenteras.

Per Arne Ivarsson är restaureringsarkitekt på Idomenico och han har lång erfarenhet av hur viktigt det är att underhållsarbetet sköts på rätt sätt:

- Eftersatt underhåll är en av de största orsakerna till de snabbt ökande förvaltningskostnaderna för alla typer av anläggningar. Underhållsinstruktionerna är för det mesta väl beskrivna, men de finns tyvärr ofta i en dammig pärm någonstans. Med Infracontrol Online blir de istället levande och ger ett aktivt stöd i underhållsarbetet, speciellt eftersom de samordnas med aktuella driftlarm och felanmälningar.

"Glöm inte bort att komma ihåg…"

Förvaltningskostnaderna för byggnader och infrastrukturanläggningar av olika slag är långt mycket större under deras livstid än den ursprungliga investeringen. Många anläggningsägare lägger dessutom ut drift- och underhållsarbetet på externa parter, och då är det förstås extra viktigt att inspektioner och förebyggande underhållet sköts på rätt sätt. Annars kan anläggningsägaren drabbas av snabbt skenande underhållskostnader, enligt Per Arne Ivarsson:

- De flesta erfarna förvaltare vet att under en byggnads livslängd kostar det ungefär tio gånger så mycket att förvalta och underhålla byggnaden som den kostade att uppföra. Att denna kunskap inte fått större genomslag beror nog i första hand på att det oftast är skilda budgetar för byggande och förvaltning. Första steget mot sänkta förvaltningskostnader är att ha en aktiv och aktuell plan för vård och underhåll, alltså att veta vad och när något skall göras.

Men med många anläggningar och med många människor inblandade i arbetet är det inte helt enkelt att hålla reda på allt som ska göras. Det är lätt hänt att underhållsinsatser görs för sent eller i värsta fall glöms bort helt. Ett annat exempel är kallande till besiktningar som kan få stora konsekvenser om de inte görs i tid. Per Arne Ivarsson är nöjd med att det nu finns ett sätt att se till att det som ska kommas ihåg inte glöms bort:

- Äntligen finns ett enkelt sätt att få in föreskrivna insatser i den dagliga verksamheten, och det på ett sätt så att arbetsordrarna snabbt och enkelt når de som ska utföra dem. Dessutom bevakas och loggas allt så att det sedan finns en dokumentation över vad som gjorts. En stor fördel är också att man i samma stödsystem har information om alla aktuella närliggande ärenden.

Samma ärendehantering men med nya möjligheter

Per Andersson är produktchef på Infracontrol och han ser stora möjligheter för kunderna att nu kunna förbättra och förenkla drift- och underhållsarbetet ännu mer:

- Den nya funktionen gör det möjligt att schemalägga ärenden, alltså att i förväg lägga information som gör att det vid förutbestämda tidpunkter automatiskt genereras arbetsordrar som distribueras till de som ska utföra dem. Det kan göras både för enstaka tillfällen och för periodiska insatser.

Han berättar att de ärenden som skapas på detta sätt hanteras som alla andra ärenden i Infracontrol Online. Utifrån en bestämd prioritet ser tjänsten till att rätt åtgärder genomförs av rätt personer. Per Andersson understryker att den viktigaste delen i ärendehanteringen är just att ta hand om och bevaka ärenden på ett säkert sätt:

- Det handlar både om att distribuera ärenden till rätt person och att ta emot åtgärdsrapporter så att man vet att varje ärende blir omhändertaget på rätt sätt. Det finns ju en fin möjlighet att bifoga foton till ärenden så att man kan se hur det såg ut både före och efter att arbetet utförts.

Med Infracontrol Online får man överblick och kontroll över alla pågående ärenden, det är lätt att se status och aktuell information om varje enskilt ärende och de åtgärder som vidtagits. Tjänsten ger ett effektivt stöd för att hantera de driftlarm, felanmälningar och synpunkter som kommer in.

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.