Profilgruppen AB

Kvartalsbokslut januari-mars 2003

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2003 10:00 CEST

Förbättrat resultat i svag marknad

Rörelseresultatet uppgick till 10,3 Mkr (-2,5) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,3 procent (-1,3)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 7,7 Mkr (-5,6)

Vinsten per aktie uppgick till 0,95 kronor (-0,63)

Omsättningen ökade med tre procent till 193,7 Mkr (187,2)

Kontaktpersoner för ekonomisk information:
Nils Arthur, VD och koncernchef
Mobil: 070-349 57 90
E-post: nils.arthur@profilgruppen.se

Mats Egeholm, Finanschef
Mobil: 070-594 16 17
E-post: mats.egeholm@profilgruppen.se

Tomas Arvidsson, Informationschef
Mobil: 070-542 42 62
E-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se