AMF

Kvartalsrapport 1 2006 Starkt resultat gynnar spararna

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 09:52 CEST

AMF Pensions har haft en stark start på året. Under första kvartalet var totalavkastningen på tillgångarna 3,6 procent, att jämföra med 2,4 procent under motsvarande period förra året. Placeringstillgångarnas marknadsvärde hade vid utgången av kvartalet stigit till 254 (226) miljarder kronor och den kollektiva konsolideringsgraden* var 121 procent för premiebestämd försäkring.

- Börserna har varit fortsatt starka och räntorna låga under årets inledning och det har gynnat spararna. AMF Pension har mycket starka finanser och det ger oss frihet att placera tillgångarna på ett sätt som är optimalt för spararna, säger Christer Elmehagen, VD AMF Pension.

Förvaltningskostnadsprocenten, som förenklat beskrivet är ett mått på driftskostnaden i relation till tillgångarna, uppgick till 0,17 procent, beräknat på rullande 12-månadersbasis.

- Vårt resultat för första kvartalet tycker jag visar den traditionella försäkringens styrka på ett bra sätt. Här förenas god avkastning med låg risk och mycket låga kostnader för spararen, säger Christer Elmehagen.

Solvensgraden, som beskriver totala tillgångar i relation till värdet av garanterade åtaganden, uppgick till 245 procent vid utgången av första kvartalet. Det innebär att AMF Pension har mer än dubbelt så mycket kapital än vad som behövs för att fullgöra bolagets garanterade åtaganden gentemot spararna.


AMF Pension, nyckeltal i Q1 2006 Q1 2005
korthet

Totalavkastning 3,6 % 2,4 %

Kollektiv 121 % 113 %
konsolidering*,
premiebestämd försäkring

Solvensgrad 245 % 208 %

Placeringstillgångar 254 mdr kr 226 mdr kr
netto, trad. förs.


* Den kollektiva konsolideringsgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till åtagandena gentemot spararna. När konsolideringsgraden är över 100 är tillgångarna större än åtagandena.För ytterligare frågor, kontakta Christer Elmehagen, VD AMF Pension, 070-730 70
00 eller Conny Johanson, Chef Information 070-216 23 16.

AMF Pension är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF Pension är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF Pension agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden.